Den norske stat er blant eigarane, og ligg an til vel 85 millionar kroner i utbyte. Staten gjekk i 2007 inn med ein 13 prosent eigardel i Aker Solutions i Aker Holding-samarbeidet med Kjell Inge Røkke.

Røkke sjølv kan heva eit utbyte på 172 millionar kroner av fjorårsresultatet i Aker Solutions med sin 60 prosent eigardel i Aker Holding. Vel og merka dersom generalforsamlinga i Aker Solutions 8. April luttar seg til framlegget frå styret.

Konsernets driftsinntekter droppa frå 58 til 54 milliardar kroner frå 2008 til 2009. Men resultatet før skatt gjekk opp frå 2,1 til 3,2 milliardar kroner, blant anna fordi Aker Solutions tok tunge tap på riggprosjektet H-6e utført ved Aker Stord siste kvartal 2008.

Selskapet greidde med ein ordreinngang på 12,1 milliardar kroner siste kvartal i fjor nesten å oppretthalda ordrereserven på 58 milliardar frå årsskiftet 2008-2009.

— Vi har sett ein trend dei siste åra der nye prosjekt i Nordsjøen er blitt færre. Slik vil det bli i åra som kjem også. Derfor posisjonerer vi oss for å vinna feltutviklingsprosjekt internasjonalt, saman med ulike samarbeidspartnarar. I Nordsjøen er det ein stabil modifikasjon- og vedlikehaldsmarknad der vi er innstilt på å halda posisjonen, sa konsernsjef Simen Lieungh ved presentasjonen av det førebels 2009-resultatet for Aker Solutions onsdag morgon.