Det er både provisjonsinntektene og verdipapirmarkedet som gjør at banken får et resultat som er 65 prosent høyere enn første kvartal i 2011.

— Vi ser at den positive trenden i den underliggende driften i Fana Sparebank fortsetter inn i 2012. Gjennom tilpasninger i organisasjonen og fokus på kunderettet innsats, er vi godt rustet til å videreutvikle vår markedsposisjon, uttaler adm. banksjef Nils Martin Axe.

Banken har økt utlånene med 875 millioner i forhold til samme periode i fjor. Men en rentemargin omtrent som før, gir det mer penger i kassen.

Banken har heller ikke nevneverdige tap på engasjementer i første kvartal.