Selskapets totale driftsinntekter endte på 560 millioner kroner,noe som ga et årsresultat på 180 millioner kroner.

Ifølge årsberetningen var 2010 et stabilt driftsår for MongstadTerminal DA (delt ansvar). 262 millioner fat råolje ble skipet innog ut over terminalen. I tillegg kommer 15 millioner fat råolje somble direkte importert til raffineriet.

Selskapet ble etablert i 1988 og eies av Statoil (65 prosent) ogDen norske stat (35). Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)forvaltes av Petoro AS.

Mongstad Terminal DA har ingen ansatte, personellet er ansatthos operatøren Statoil ASA.

Mongstad Terminal DA

  2010 2009
Driftsinntekter 560 566
Driftsresultat 183 154
Årsresultat 180 153

Tall i mill. kroner