• FS00010631.jpg FOTO: Michael Sohn/Ap

Solid økonomisk vekst i Tyskland

Tysklands bruttonasjonalprodukt gikk opp med 3 prosent i 2011.