Vestlandets største personkundebank fortsetter med solide resultater i 2013. Det er kjerneaktivitetene som bidrar til den økte inntjeningen. Driftsinntektene vokste med over 11 prosent til 1386 millioner kroner første halvår. Resultat før skatt endte på 605 millioner kroner, opp fra 405 millioner i første halvår i fjor.

Banken tjener mer på utlån, det vil si den såkalte rentenettoen, etter det de kaller en reprising av utlånsporteforteføljen. På samme tid har de greid å redusere kostnadene med 1,2 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Dermed øker overskuddet. Resultatet før skatt og nedskrivninger (driftsresultat) endte på 657 millioner kroner.

I tillegg bidrar de tilknyttede selskapene, slik som Frende Forsikring og Norne Securities positivt til resultatet.