Administrerende direktør Tom Rathke I det bergensbaserte livs— og pensjonsforsikringsselskapet sier seg godt fornøyd med resultatet på 532 millioner kroner, som altså er en bedring på 439 millioner.

– Jeg vil særlig trekke frem avtalen med en av landets største arbeidsgivere, Posten Norge, som ble fornyet og utvidet for kort tid siden. Vital skal levere pensjon og personalforsikring til nesten 20.000 ansatte i konsernet. Avtalen bekrefter vår ledende posisjon i det norske pensjonsmarkedet, sier Rathke.

Solid kapitaldekning

Vital har en kapitaldekning på 11,8 prosent. Kravet er ifølge loven åtte prosent.

– Etter 18 måneder med urolige finansmarkeder er jeg stolt av å kunne si at vi har klart oss bra. Vi fremstår som solide og robuste, sier Rathke.

Vital Forsikring har en markedsandel på 32,6 prosent i det norske markedet ifølge Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) sin oversikt pr. 30. mars i år.

Vitals finansresultat første halvår var 3,9 milliarder kroner. Av dette får kundene tilført 3,2 milliarder i garantert rente, mens ytterligere 441 millioner kroner er satt av til tildeling.

Øker i aksjer Vital har i andre kvartal foretatt en forsiktig økning i aksjeandelen i kollektivporteføljen, og hadde ved utgangen av kvartalet en aksjeandel i kundeporteføljene som varierer fra 3,6 til 6,3 prosent.

Rathke understreker at selv om Vital leverer et godt resultat, er behovet for kostnadsreduksjoner fortsatt til stede.

–Vi er godt i gang med vårt kostnadsprogram der vi skal spare minst 210 millioner kroner innen utgangen av 2010. Vi opplever økt konkurranse og press på våre marginer, og det er derfor nødvendig å fokusere på kontinuerlige forbedringer og at vi er på offensiven på kostnadssiden, fremholder Rathke.