BT skrev lørdag at Trond Tystad måtte gå fra jobben som daglig leder i Opus Bergen AS seinhøstes 2010. Årsaken var blant annet at han leaset en rådyr bil og leide en losje på Brann Stadion på Opus' regning, til tross for at selskapet slet økonomisk.

Senere ble det oppdaget at han også hadde unnlatt å betale gründer og styreleder Tore Jensens pensjonspremie. Alt dette ble gjort uten styrets viten.

At Tystad dessuten solgte sine aksjer i Opus til forretningsfolkene Jan Olav Jørgensen og Rolf Tore Andersen skal også ha provosert styret i konsulentselskapet.

Flyttet aksjene sine

Da Tystad ble ansatt i Opus midt i forrige tiår, fikk han kjøpe 26 prosent av aksjene i Opus. Aksjene eide han gjennom sitt eget selskap, Tystad AS.

I løpet av 2010 varslet han styremedlemmer i Opus via e-post om at han vurderte å flytte aksjene sine fra et selskap til et annet. Men det skal aldri ha blitt tatt opp på noe styremøte.

Siden mottakerne av e-posten oppfattet dette som noe ullent, og at Tystad uansett fortsatt ville eie aksjene, hadde – etter det BT får opplyst – ingen i styret noen innvendinger. Det ble oppfattet nærmest som en teknisk overføring av aksjer, og dermed uten betydning for eierskapet.

Senere, i september 2010, noen uker før han ble presset ut av selskapet, opprettet Tystad et nytt aksjeselskap som han kalte Cartas AS.

Reagerte sterkt på salget

I stiftelsesdokumentene for Cartas, datert 29. september, står det i klartekst at det var avtalt at 67 prosent av aksjene i Cartas skulle selges til Andersen og Jørgensen.

Da Opus-styret ble kjent med dette, reagerte de sterkt. Opus-eierne har, etter det BT forstår, en avtale om at styret skal godkjenne salg av aksjer i selskapet. Bakgrunnen er at eierne ønsker at Opus skal være eid av ansatte.

Nå mente de at Tystad hadde lurt dem, og at han brøt avtalen om salg av Opus-aksjer.

Ifølge kilder skal Tystad ha møtt kritikken med at han ikke hadde solgt Opus-aksjer til utenforstående. Andersen og Jørgensen hadde kun kjøpt Cartas-aksjer.

Noen måneder senere, etter at han var ute av Opus, solgte Tystad også resten av aksjene i Cartas til Andersen og Jørgensen. Dermed har han, så vidt BT vet, ingen tilknytning til Opus lenger.

Trond Tystad ønsker ikke å svare på spørsmål om saken.

Tause om aksjekjøpet

Etter det BT forstår har det vært forhandlinger i lengre tid mellom Opus-ledelsen og Jørgensen og Andersen om tilbakekjøp av aksjene.

Hva status er for forhandlingene, kjenner BT ikke til.

Styreleder i Opus, Jan Ohldieck, er bortreist, og har ikke anledning til å svare på spørsmål, får BT opplyst. Tore Jensen, største eier og tidligere styreleder i selskapet, vil ikke kommentere saken. Men han understreker at Opus ikke kritiserer de nye Cartas-eierne.

— De var uvitende om at Opus ikke ble orientert om salget, sier han.

Jan Olav Jørgensen, styreleder i Cartas, ønsker ikke å kommentere kjøpet av Opus-aksjene fra Trond Tystad:

— Vi uttaler oss ikke om bakgrunnen for våre transaksjoner, sier Jørgensen.

Konfrontert med at aksjekjøpet skal ha skapt reaksjoner i Opus fordi Tystad ikke hadde styrets godkjenning til å selge, svarer Jørgensen følgende:

— Det medfører ikke riktighet, men dette må du snakke med vår advokat om.

BT forsøkte fredag gjentatte ganger å ringe Stig J. Harris, som er advokat for Jørgensen og Andersen. Via SMS fikk Harris beskjed om at det gjaldt Opus-salget, og at hans klient hadde henvist videre til ham. Harris skrev da følgende tilbake:

«Da dette synes å skulle gjelde en aksjetransaksjon og således en forretningsmessig transaksjon, kan jeg ikke besvare din henvendelse som på prinsipielt grunnlag omfatter forhold vi ikke uttaler oss om.»

På spørsmål om å klargjøre hva Jørgensen mente med «medfører ikke riktighet», viste Harris bare til tekstmeldingen gjengitt over.