Sent fredag ettermiddag ble det klart at Vital fikktilslaget for kjøp av Statoil-bygget på Sandslihaugen til en pris av ca. 710millioner kroner. Budkampen sto mellom Vital Eiendom og et syndikat ledet avPareto.

I finalen ble budetøket med en halv million kroner fra Vitals side, mens Pareto la ytterligere tomillioner kroner på toppen. Etter det fikk Vital anledning til å matche Paretosbud, og der stanset prosessen, som ble ledet av næringsmeglerhuset Newsec.

Budkampenble avbrutt

Flere som har vært tett på prosessen undrer seg over atbudkampen ble brutt. Begge bud hadde fullfinansiert kjøpet med store banker iryggen. Etter det BT erfarer var Pareto villig til å by videre da prosessen blestanset, men selskapet ønsker ikke å kommentere saken.

Det gjør hellerikke Vital Eiendoms administrerende direktør Gro Boge.

— Jeg har ingenkommentar til denne eiendomstransaksjonen. Slike transaksjoner er lange og harsine runder før de er endelige. Vi får komme tilbake til dette på et seneretidspunkt, sier Boge.

Pensjonskassener selger

Det er Statoils pensjonskasse som eier bygningene på Sandslihaugen.Heller ikke daglig leder Solveig Åsland i Statoils pensjonskasse ønsker å svarepå spørsmål om salget. Hun viser til Statoils informasjonsavdeling, derinformasjonssjef Ola Anders Skauby har denne korte kommentaren:

— Statoilspensjonskasse forvalter en portefølje som til enhver tid vurderes og justeres.Her er det skjedd en helt normal vurdering, og det ligger ingen dramatikk idette salget.

Salget av Statoilsbygninger på Sandslihaugen er en av de største eiendomstransaksjonene i Bergennoensinne.

Hva mener du om salget? Si din mening under!