Fartøyet er kjøpt av et engelsk selskap som jobber med sikkerhet innenfor oljebransjen og oppsyn med plattformer over hele verden.

— Vi er godt fornøyd med prisen vi har fått for skipet, sier Bjørn Stavrum i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), prosjekt avhending.

Solgt en gang før

Det har imidlertid vært en lang og kronglete vei frem til en endelig avtale om salg av det 35 år gamle fartøyet. For to år siden ble skipet egentlig solgt til egyptbaserte Svein Johnsen, tidligere offiser og utflyttet bergenser, og hans selskap «Golden Ocean».

KNM «Horten» var tenkt brukt til fiskerioppsyn i Adenbukta, og inngikk i en større plan der Golden Ocean skulle bygge opp selskapet med ytterligere seks til åtte skip, seks helikoptre og et overvåkingsfly. Salgssummen var avtalt til 45 millioner kroner.

Utenriksdepartementet fikk mistanke om at skipet skulle utstyres med våpen og delta aktivt i piratjakt i Adenbukta. Det ble derfor ikke gitt eksporttillatelse, og salget ble annullert. Svein Johnsen i Golden Ocean har i ettertid bedyret overfor Bergens Tidende at det aldri var hans plan å bevæpne fartøyet.

KNM «Horten» er i utgangspunktet unntatt eksportdirektivet som gjelder for marinefartøyer, men kunden må oppgi hva fartøyet skal brukes til. Hvis det skal benyttes i krigsområder eller bevæpnes, kan Utenriksdepartementet stanse salget, slik det ble gjort for snart to år siden.

Var kongeskip

KNM «Horten» har vært brukt i Sjøforsvaret til å levere mat, drivstoff og ammunisjon til andre skip. Skipet tjenestegjorde også som kongeskip i en kort perioden den gang kongeskipet «Norge» ble reparert etter brann i 1985.

Fartøyet ble pensjonert i 2008 etter å ha vært brukt som støtteskip i forbindelse med opplæringen av mannskapene til de nye fregattene. Fartøyet lå derfor i en lengre periode ved det spanske verftet Navantia i Ferrol som leverte fregattene.

To interessenter var til slutt interessert i å kjøpe KNM «Horten». Foruten engelskmennene var det et selskap i Kuwait.

Britisk flagg

— «Horten» vil få britisk flagg, og det blir den nye flaggstatens ansvar å følge opp den fremtidige bruken av fartøyet, sier Bjørn Stavrum i FLO.

KNM «Horten» er nå malt i andre farger enn Marinens gråfarge, og ligger til kai i nettopp Horten.

— Vi har fått ti prosent av salgssummen og får resten i midten av november. I løpet av desember regner vi med at fartøyet forlater Horten og seiler til ny havn, sier Stavrum.