— Jeg kan bekrefte at vi har hatt samtaler for å se om det er grunnlag for en sammenslåing eller et samarbeid, forteller Jan Ohldieck, styreleder i Baker Brun.

Han presiserer at det fortsatt er tidlig i prosessen og at samtalene til nå kun har vært innledende. Det er derfor fortsatt uklart hva resultatet av samtalene vil bli.

— En eventuell fusjon eller samarbeid må styregodkjennes av begge selskap, sier Ohldieck.

Avklaring til høsten

  • Blir det snakk om en fusjon, er det naturlig at Baker Brun blir det overtakende selskap, sier han.

Styrelederen tar sikte på en avklaring tidlig i høst.

Bjørn Inge Gjethammer, styreleder i Solbrød Bakeri og Konditori, er ordknapp. Han viser til sin samtalepartners kommentarer.

— Hva ønsker dere å få ut av samtalene?

  • Vi gjør dette for å se om det er noe å hente for begge parter. Ellers har jeg ingen kommentar, sier Gjethammer.

Trange tider i bransjen

Tidligere i sommer kunne BT melde at bakerbransjens lønnsoppgjør ble så godt at Solbrød måtte si opp 13 ansatte - både i produksjon og administrasjon - for å redusere kostnadene. Minstelønnen i oppgjøret ble hevet med 15,50 pr. time, fra 124,50 til 140 kroner i timen. Det var en av årsakene til at over ti prosent av staben ved Solbrød AS måtte forlate arbeidsplassen på Kokstad.

Solbrød eies i dag av Stormøllen AS og er en del av Felleskjøpets næringsmiddelindustri.

På sin nettside skriver bedriften at Solbrød har røtter tilbake til 1884.

Baker Brun har røtter tilbake til 1893.

Bør Solbrød og Baker Brun slå seg sammen? Si din mening i feltet under!