Etter avtale med hovedredningssentralen på Sola (HRS) vil helikopteret med fullt mannskap også bli stilt til disposisjon for den offentlige redningstjenesten ved behov for redningsoperasjoner i første rekke til havs, skriver Aftenbladet.

Sola-helikopteret kommer i tillegg til tilsvarende beredskap på SAR-baser (search and rescue) fra Hammerfest i nord til Ekofisk i sør. Redningsmannskapene på Sola-basen skal betjene et ti-talls plattformer så langt nord som til Grane-feltet 185 kilometer vest av Haugesund.

Flagges hjem

— I dag blir beredskapen for dette området dekket fra britisk sektor. Men fordi det har skjedd endringer der som berører tilbudet, flagger vi nå tjenesten hjem og satser på Sola i stedet, opplyser flysikkerhetsrådgiver Erling Munthe-Dahl i Statoil til Aftenbladet.

Statoil er godt fornøyd med den nye ordningen som Munthe-Dahl tror vil bidra til å øke beredskapen og sikkerheten for oljearbeiderne i Nordsjøen.

Som en midlertidig løsning vil tjenesten bli utført av et eksisterende helikopter av typen Airbus H 225, men fra mai vil et splitter nytt helikopter av samme typen være på plass på Sola.

Den nye tjenesten ble operativ fra midnatt, natt til 1. april. Ifølge baseleder Unn Birkeland hos CHC Helikopterservic på Sola vil totalt 20-25 personer være engasjert i tjenesten.

— Om natta vil de bo på hotell i nærheten av flyplassen, og være klar til utrykning på en halv times varsel. Om dagen vil de bo i et nytt modulbygg på basen vår, og ha en responstid på 15 minutter, opplyser Birkeland.

Nye Sola-jobber

Det nye tilbudet vil også bety noen nye jobber på Sola, selv om flesteparten kommer fra andre posisjoner i selskapet eller fra Statoil.

Helikopteret vil bli bemannet av kaptein, styrmann, heisoperatør, redningsmann og en spesialutdannet sykepleier.

— Kontrakten er viktig også for virksomheten til CHC Helikopterservice, og er kommet i stand gjennom et tett og godt samarbeid både internt hos oss og med Statoil, sier Unn Birkeland.