• I GRUNNEN FORNØYD: Eva Kathrine Frøisland er tilfreds med at hun tidlig valgte å skifte fra oljebransjen til bygg og anlegg. - For meg gikk det greit å skifte jobb. Men blir nedturen i oljesektoren sterkere, blir det flere om beinet med tanke på å jobbe i andre bransjer, sier prosjektingeniøren. Hun sjekker at grunnarbeidet går som det skal for terminalen til det nye bossuget i Bergen. FOTO: Rune Sævig

Søkte seg bort fra oljen