• VINNERLAGET: Saksøkte Hans-Peter Westfal-Larsen var ikke i retten i høst, men på hans side stilte prosessfullmektig Dag Steinfeld (til v.), rettslig medhjelper Fredrik Gisholt, partshjelper Erik Hansen, prosessfullmektig Olav Fr. Perland, rettslig medhjelper og advokat Aud Kinsarvik Gravås, trainee Espen Tverborgvik og sakkyndig vitne Gunnar Grosvold. ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL FOTO: Marita Aarekol

Søksmål endte med baksmell

Bergensreder Hans-Peter Westfal-Larsen ble frikjent etter 15 dager i retten. Dermed må saksøker ta advokatregningene på over 20 millioner kroner.