I dag ble søkerlisten til stillingen som havnedirektør i Bergen kjent. Bergen og omland havnevesen (BOH) har hatt listen klar i over halvannen uke. Flere av søkerne ønsket derimot ikke at navnet deres ble kjent i forbindelse med søknaden.

BOH godtok ikke begrunnelsen for anonymitet for flere av disse. Dem det gjaldt fikk frist frem til mandag med å bestemme seg om de fremdeles ville stå på listen.

Blant søkerne finnes rådmann i Kvam, Harald Inge Andersen. Han peker på sin erfaring fra stormfulle stillinger i Bergen kommune som grunn for at han bør få jobben. I Kvam har han jobbet med den betente skolesaken.

— Den gikk jeg rett løs på, pluss andre saker her inne, som jeg var rimelig forferdet over. Det har vært fem tøffe år.

Det er slike jobber han trives i, bedyrer han, og tror ikke det betente arbeidsmiljøet på BOH skal by på noe han ikke vil takle.

-Jeg motiveres av utfordringer så store at du ikke er sikker på om du lykkes selv om du legger inn mye arbeid. Jeg tror jeg gjennom de jobbene jag har hatt har dokumentert egenskaper som handler om akkurat dette.

De håpefulle

Etter at fristen var gått ut står dermed BOH tilbake med følgende kandidater:

1. Petter Eugen Andersen, 44 år – Prosjektleder - Bergen.

2. Harald Inge Anderssen, 48 år – Rådmann - Kvam.

3. Morten Løkken Bendiksen, 44 år – Direktør – Oslo.

4. Geir Hille Halvorsen, 57 år – Vice President – Bergen.

5. Eirik Lossius Iversen, 25 år – Medarbeider – Bergen.

6. Jim Kaland, 38 år, - Prosjektadministrativ leder – Bergen.

7. Kjell Kristoffersen, 55 år - Leder prosjektanskaffelser – Bergen.

8. Kjell-Rune Linga, 56 år – Konstituert Havnedirektør – Bergen.

9. Torbjørn Nævdal, 58 år – Regiondirektør – Lindås.

10. Magne Rødland, 62 år – Station Manager – Askøy.

11. Svein Ove Sunde, 46 år – Lærer – Bergen.

12. Inge Tangerås, 54 år - Siviløkonom – Bergen.

13. John Vonli, 48 år – Administrerende direktør – Hamburg.

Godt fornøyd

Styreleder Gunnar Bakke sier til bt.no at han er fornøyd med søkerlisten.

— Det er 13 navn her, så det bør være flere å velge mellom blant disse. Det er god alderspredning og en søkerliste med mange ulike bakgrunner, sier Bakke, som ser frem til den videre prosessen.

Han vil ikke gi en bestemt tidsfrist på ansettelsen, men peker på det neste møtet i havnestyret den 13.oktober.

— Vi prøver å få fremdrift på denne saken nå, men jeg vet ikke hvor langt vi er kommet innen styremøte, sier han.

Det er Headvisor som brukes i den videre prosessen. Deretter skal styret komme med en anbefaling overfor eierne av BOH som sitter i Havnerådet.

Bakke sier han ikke har oversikt over hvor mange søkere som trakk seg på grunn av at de ikke fikk være anonyme.

— Jeg konsentrerer meg om denne listen på 13 søkere.

Partner i Headvisor, Jan Tveit, sier var 24 som meldte sin interesse for jobben.

— Det var i utgangspunktet veldig mange som hadde ønske om at søknaden deres ble unntatt for offentligheten, men det var ingen som fikk mulighet til det, sier han.

Mye problemer

Havnevesenet har vært hjemsøkt av personalproblemer de siste årene. Daværende havnedirektør Gunvald Isaksen trakk seg på våren i 2010. I påvente av en ny direktør ble Eli Glambek konstituert som havnedirektør. Så ble Geir Olav Mandt ansatt. Han varte derimot ikke ut året engang, før han trakk seg etter avtale med styret. Foranledningen skal ha vært en arbeidsmiljøundersøkelse foretatt på havnen. Kjell-Rune Linga har siden den gang fungert som konstituert havnedirektør.

Det er firmaet Headvisor som har vært engasjert av havnevesenet i jakten på ny havnedirektør.Et storstilt arbeid har det siste halvåret vært gjort for å rydde opp i organiseringen av havnen. Styreleder Gunnar Bakke (Frp) har hatt en aktiv rolle i det arbeidet som er gjort, sammen med direktør Linga.