Norges vassdrags— og energidirektorat har sendt brev til Olje- og energidepartementet der etaten endrer sin innstilling til trasé for den omstridte kraftlinjen mellom Mongstad og Kollsnes.

NVEs innstilling vakte sterk skuffelse i nordhordlandskommunene da den ble kjent. Nå har NVE endret innstillingen sin slik at kommunene får medhold på to punkter:

  • Sjøkabelen fra Øygarden til Radøy legges helt inn i Kuvågen for å spare bebyggelsen, i tråd med lokale ønsker.
  • Traseen fra Lurefjorden til Mongstad legges utenom Tytebærneset i Lindå, dersom departementet gir konsesjon til sjøkabel fra Radøy til Lindås. Det vil også gi en trasé lenger vekk fra bebyggelsen, samtidig som et fremtidig næringsområde spares.

Skrivefeil

Bakgrunnen for snuoperasjonen er noe så enkelt som en skrivefeil i BKKs utredning av konsekvensene av de ulike traséalternativene.

Etter det BT kjenner til, hadde BKK blandet merkostnader med totalkostnader i en viktig tabell. Dermed så alternativene som de lokale kommunene ønsket, mye dyrere ut enn de egentlig er.

— Konsekvensen er at faktiske kostnader har fremstått som merkostnader i NVEs saksunderlag. Da vi innså hva som hadde skjedd, tok vi straks kontakt med NVE og Olje- og energidepartementet og beklaget feilen som var begått. Vi har nå redegjort for det korrekte kostnadsbildet for de ulike traséalternativene, og har forstått det slik at dette lar seg innarbeide i den videre saksbehandlingen sier administrerende direktør i BKK Nett, Thor André Berg.

BKK oppdaget feilen forrige uke, og sendte brev til NVE for å få fakta riktig. Mens det fremgår av den feilaktige tabellen at sjøkabel helt inn i Kuvågen ville betydd en ekstrakostnad på 12 millioner kroner, viser det seg nemlig at prisen er den samme som andre alternativ. Alternativet som unngår Tytebærneset fremgikk som 33 millioner kroner dyrere, men viser seg nå å være «bare» 18 millioner kroner dyrere.

Kritiserer BKK

«NVE finner det svært beklagelig at BKK i løpet av tiden som er gått siden tilleggssøknaden ble sendt, ikke har oppdaget og gjort NVE oppmerksom på feil i tilleggssøknaden. I slike saker, hvor lokalkunnskap er en forutsetning for å vurdere tekniske og økonomiske forhold, er NVE nødt til å basere sine vurderinger på søkers informasjon ( ...) Særlig alvorlig er det i denne saken, hvor det er knyttet store interessemotsetninger til de ulike traseene», skriver NVE til departementet.

Ordfører i Radøy, Jon Askeland (Sp), er glad for kuvendingen, selv om det fortsatt er mye uenighet om traseen.

— Da vi fikk innstillingen fra NVE, var vi svært skuffet og følte at de gikk imot oss på alle punkter. Nå har vi fått gjennomslag på to, og leser mellom linjene at det går mot sjøkabel mellom Radøy og Lindås. Fortsatt gjenstår kampen mot kraftspenn over Radøy, men nå blir det i hvert fall ikke totaltap. Enten får vi poengdeling eller full seier, sier han.

Askeland er i likhet med NVE oppgitt over feilen.

— Men BKK skal i hvert fall ha ros for at de ryddet opp da de oppdaget feilen, sier han.

Synspunkter? Si din mening her.