Korrupte embetsfolk koster regjeringene i Latin-Amerika hundrevis av milliarder kroner hvert år. Grunnen er investeringsfrykt, ifølge Inter-American Development Bank. Korrupsjonen kostet Mexico 9,5 prosent av bruttonasjonalproduktet i fjor, skriver Wired News som viser til lederen for anti-korrupsjonskampen, Francisco Barrio.

Nå sloss borgere og progressive regjeringer mot korrupsjonen med internett som våpen. Offentliggjøring av byråkraters personlige formuer og transaksjoner brukes som midler.

— Nettet tillater borgerne å få innsyn i den politiske prosessen som aldri før. Folk ser på nettet som et effektivt middel, sier analytiker i det USA-baserte konsulentfirmaet Casals & Associates, Eduardo Flores.

Argentina og Den Dominikanske Republikk er blant landene som publiserer informasjon om embetsfolks formuer på nett. Mexico og Chile behandler kontrakter for offentlige arbeider over nettet. Hovedstaden i Mexico planlegger en anonym og nettbasert tipsetjeneste, slik at folk kan varsle om korrupte byråkrater.(Origo)