— Avviksprosenten er mye høyere enn den pleier. De siste to dagene er den mer enn doblet, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Dreier i Skyss.

De som har benyttet anledningen til å snike på grunn av vekterstreiken, har fått bot.

Flere har fått gebyr

— En medvirkende faktor kan være at NRK Hordaland i morgensendingen på mandag fortalte lytterne at det ikke var billettkontrollører på Bybanen, sier Dreyer til bt.no.

Snittet på avvik i mai måned har ligget på rundt 0.4 prosent, men på tirsdag var avviket tredoblet.

— I likhet med NRK har noen trodd at det er fritt frem på grunn av vekterstreiken. Vi har kontrollører på plass selv om noen vektere streiker, sier Dreyer.

I dag har allerede dobbelt så mange fått gebyr for manglende eller ugyldig billett da avviksprosenten er oppe i 0.74 prosent.

Tallene er langt høyere enn normalt ifølge Skyss.

- Nødvendig med kontroller

— Det er leit at folk benytter en slik anledning til å snike, sier Dreyer til bt.no.

Selv om avviket har økt de siste dagene, tror hun at folk flest betaler for seg.

— Det vi ser nå, er nok bare et lite fåtall som prøver å utnytte situasjonen. Her er det kun noen få som tenker at de kan slippe unna med dette, sier hun.

— Dette viser i alle fall hvorfor det er nødvendig å ha regelmessige kontroller på Bybanen, avslutter hun.