I dag signerte Skanska og Statoil en intensjonsavtale for bygging av Statoils nye kontorbygg i Bergen.

Arbeidet med kontorbygget og den tilhørende infrastrukturen vil starte i august, og bygget skal være ferdig i løpet av første halvår 2014. Ifølge en pressemelding har kontrakten en estimert verdi på 1,3 milliarder kroner.

— Fra Bergen opererer vi omtrent 60 % av Statoils virksomhet på sokkelen, samtidig som vi har utstrakt forskningsvirksomhet. Det nye bygget tar inn over seg alle aspekter ved virksomheten vår og vi gleder oss skikkelig til det skal stå ferdig, sier Jannicke Nilsson, Statoils plassjef i Bergen, i pressemeldingen.

Totalt skal det bygges 55.000 kvadratmeter nytt areal i løpet av de neste tre årene, og vil gjøre at Sandsliveien fremstår ganske annerledes enn i dag. I tillegg til kontorbygget skal det komme et nytt felles resepsjonsområde og kantine, ny parkeringsgarasje, nye treningsfasiliteter og et nytt utendørs oppholdsområdet.

Etter nybyggingen vil Statoil ha en samlet bygningsmasse på 130.000 kvadratmeter på Sandsli. Til sammenligning er Lagunen Storsenter, Bergens største kjøpesenter, «bare» 37.000 kvadratmeter.

Samtidig som nybyggene blir oppført skal det gjøres endringer i infrastrukturen i området. Blant annet skal det bygges en gangbro mellom Sandslihaugen og Sandsliveien, i tillegg til en ny rundkjøring og innkjørsel til Sandsliveien. Disse endringene var i en annen kontrakt enn oppføringen av kontorbygget, men også her kom Skanska vinnende ut av anbudsprosessen.