Før jul var brannvesenet i Bergen på storkontroll hos utelivsbransjen. Blant dem som fikk besøk, var utestedet Contra Bar i første etasje på Hotel Norge.

Brannvesenet påpekte da at utestedet ikke hadde oversikt over hvor mange personer som var til stede, og at ansvarshavende heller ikke kunne gjøre rede for hvor mange gjester utestedet hadde lov til å ha inne samtidig.

Merkes på lommeboken

Som en konsekvens av pålegget fra brannvesenet, har Contra nedjustert antall gjester de har i lokalet fra rundt 200, til 120.

Ifølge Per Jørgensen i KJS, som eier Contra, merkes det på lommeboken.

— Vi har hatt noen hundre tusen kroner mindre i omsetning, sier Jørgensen.

Han presiserer at det økonomiske tapet er mindre, ettersom Contra har klart seg med lavere vareinnkjøp og færre personer på jobb.

Må vente på skjenkekontoret

Brannvesenet bekrefter at avvikene som ble påpekt, nå er lukket.

— Vi har fått godkjent og satt inn en ny dør, forteller Jørgensen.

Med flere rømningsveier, kan utestedet ta i mot flere gjester.

Contra har derfor søkt om å få utvidet bevillingen fra 120 til 266 gjester. Det kan imidlertid ta inntil to måneder å få svar på en slik søknad.

Som bt.no har skrevet tidligere, risikerer Contra Bar å miste skjenkeløyvet for en periode etter en skjenkekontroll i januar.

ORDNET OPP: Per Jørgensen i KJS forteller at det nå er ordnet opp på Contra Bar.