Men nye utlånskunder har ikke vært særlig velkomne.

— Vi har sagt nei til nye utlånskunder de siste to ukene. Men vi har fått en ny gruppe innskytere som har satt inn to millioner kroner hver, sier administrerende banksjef Egon Moen i Indre Sogn Sparebank.

Begge deler blir forklart med den internasjonale finanskrisen.

Banksikringsordningen begrenser sine garantier til innskudd opp mot to millioner kroner. De nye kundene er personer som for sikkerhets skyld ønsker å spre sine millioner over flere banker.

Alle de fire bankene som har etablert seg med egne filialer i Bergen i løpet av de siste tre-fire årene, har de siste finans-kriseukene hatt lignende opplevelser.

Likviditetskrise og svakere bankresultater til tross; ingen av de fire sparebanken vil trekke seg ut av Bergen. Tvert imot har såvel SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Sogn og Fjordane og Fjaler Sparebank planer om videre ekspansjon. Indre Sogn Sparebank har gradvis utvidet, etter at de etablerte seg i byen for ett år siden.

Har skrudd igjen

Finanskrisen ute i verden har fått bankene her hjemme til å skifte fokus.

— Tidligere løp alle etter utlånskundene, men nå jakter vi på innskuddskundene, sier viseadministrerende direktør Mona Biering i Sparebanken Sogn og Fjordane. Banken har ikke stengt dørene for nye utlånskunder. - Men vi har strammet inn og stiller strengere krav til å kunne tåle renteøkninger, sier hun.

Også avdelingsbanksjef Per Ivar Thorsen i Fjaler Sparebank sin avdeling i Bergen har prioritert innskyterne de siste ukene.

— Det har gått så bra at vi faktisk har vurdert å slutte å ta imot flere store innskudd på særvilkår, sier Thorsen.

Når det gjelder utlån, har Fjaler Sparebank prioritert gamle kunder.

Følger ungdommen til byen

En viktig del av bankens strategi er å følge ungdommen fra Sunnfjord inn til byen.

— Grovt sett har halvparten av kundene våre i Bergen en viss tilhørighet til Sogn og Fjordane.

Også Indre Sogn Sparebank satser på personkundemarkedet i Bergen, og prøver i likhet med Fjaler å følge «egen» ungdom til byen.

— Men de fleste av våre kunder i Bergen er nok bergensere, sier Egon Moen.

Et hopp med Glitnir

For Sparebanken Sogn og Fjordane, derimot, utgjør over halvparten av porteføljen i Bergen små bedriftskunder.

— Hordaland har sterke næringer som vil tror vil klare seg godt gjennom denne motgangen, sier Mona Biering.

Størst blant nykommerne er SpareBank 1 SR-Bank, som også har de største vekstambisjonene. Vekstplanene gjorde et nytt hopp da banken nå kjøpte islandske Glitnir.

— Dette gir oss en posisjon innen fiskerinæringen som vi ikke har hatt tidligere, sier Erik M. Throndsen.

— Innen bedriftsmarkedet har banken en klar strategi om å vokse sterkere både i Hordaland og Agder i 2009 enn i Rogaland, sier han.

Høvik, Tor