— Det som er trist og dramatisk er hvilke pengesummer det er snakk om. Disse pengene burde blitt brukt på betydelige bedre måter, sier styreleder Ørjan Stenberg i Fadderbarnas Framtid til bt.no

«Fadderbarnas Framtid» (FAF) har 4500 faddere over hele landet som gir penger til organisasjonens prosjekter for barn i India.

Det var etter intern strid og påstander om pengerot i fjor, FAF ble pålagt granskning av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Da uroen ble kjent, ble de involverte i organisasjonen kastet ut.

46 prosent til administrasjon

Revisjonsselskapet BDO gjennomførte granskingen og i dag ble rapporten lagt frem. Den slår fast at FAF har brukt om lag syv millioner kroner mer på administrasjon enn det vedtektene tillater i tidsrommet fra 2006 til 2009.

I 2009 gikk hele 46 prosent av de innsamlede pengene på administrasjon.

Stenberg understreker at pengene i dag kommer dit de skal.

— Granskerne konstaterer at bruddene er ordnet opp i, og det som skjedde i tidsrommet 2006 til 2009 ikke er representativt for måten FAF jobber på i dag, sier han.

Vurderer politianmeldelse

Ifølge Stenberg er styret i gang med å diskutere politianmelder og erstatningskrav mot tidligere ansatte og daværende styre.

— Vi vurderer både politianmeldelser og økonomiske søksmål for å få midler tilbake. Men nøyaktig hvilken reaksjon og mot hvem, må vi sette oss ordentlig ned med, før vi kan ta en endelig stilling, sier Stensberg.

Rapporten har avdekket mistanke om at straffbare handlinger er begått, men ingen opplysninger tilsier at enkeltpersoner har stukket pengene i egen lomme.

— Man kan med rette kritisere administrasjonen og styret for å ha brukt for mye penger, men heldigvis har ingen gjort dette for personlig vinning, fortsetter han.

- Avventer styret

Seniorrådgiver Per Ole Sollie i Stiftelsestilsynet mener rapporten viser at det var behov for en gransking av Fadderbarnas Framtid.

— Når syv millioner kroner er brukt i strid med vedtektene er det ganske alvorlig, sier Sollie.

Han håper nå at rapporten kan bidra til å skape ro rundt stiftelsen.

— Det er viktig å understreke at stiftelsen allerede har endret sine rutiner. Det nåværende styret har vist evne og vilje til å rydde opp, sier Sollie.

I rapporten anbefales det at Stiftelsestilsynet bør vurdere å anmelde saken til politiet. De er ifølge Sollie ikke aktuelt før styret har gjort en vurdering.

— Vi avventer styrets videre oppfølging først, sier han.