Dersomriksmekler Kari Gjesteby ikke klarer å løse striden mellom NHO på den ene sidenog LO og YS på den andre, kan 17.000 personer gå ut i streik mandag.

Mange avverkstedene og skipsverftene på Vestlandet som vil bli rammet, jobber med offshorekontrakter med stramme leveringsfrister. Følgene aven streik kan derfor bli store.

Av de 7000medlemmene Fellesforbundet har tatt ut til eventuell streik fra mandag morgen,jobber 4900 på VO-delen i Industrioverenskomsten, den tidligereVerkstedoverenskomsten. De fleste jobber i de fire vestlandsfylkene fraRogaland opp til Møre og Romsdal.

Blant annetblir disse bedriftene rammet:

 • Apply Leirvik AS, Stord
 • Beerenberg Corp AS, Kokstad
 • BIS Industrier AS, Kokstad
 • Havyard Ship Technology AS, Leirvik i Sogn
 • Kværner Stord AS, Stord
 • Solid Vedlikehold AS, Ågotnes
 • STS gruppen AS, Bergen
 • Westcon Yard Florø AS, Florø
 • Westcon AS,Ølensvåg Innenforandre overenskomster er det tatt ut medlemmer i streik i disse bedriftene:
 • Mongstad Base AS, Mongstad
 • YIT AS, Fyllingsdalen
 • Aibel AS, Bergen
 • Apply TB AS, avd. Stord, Stord
 • Coca-Cola,region Vest, Nesttun
 • Hansa BorgBryggeri AS, Bergen
 • KinnBryggeri AS, Florø
 • Ringnes ASAvd Bergen, Blomsterdalen
 • AkerSolutions MMO AS Avd Bergen, Sandsli

Fem fergesamband

I tillegghar Norsk Sjømannsforbund tatt ut medlemmer i streik på disse fergene iHordaland og Sogn og Fjordane:

M/F Lifjordpå strekningen Lavik-Oppedal

M/F Lærdalpå strekningen Hella-Vangsnes

M/FSelbjørnsfjord på strekningen Halhjem-Våge

M/F Fosen påstrekningen Venjaneset-Hatvik

M/F Jondalpå strekningen Kvandal-Utne-Kinsarvik

— Vi harlagt ned mye arbeid for å unngå at noen skal bli isolerte på grunn av streiken.Vi skal heller ikke stenge samband helt dersom det er mulig, sier Morten Øen,informasjonsansvarlig i Norsk Sjømannsforbund.

Pålandsbasis kan 28 fergesamband bli rammet av streiken. For de aller flestesambandene, er det snakk om å ta ut én ferge.

— De andrefergene på ruten vil da gå til sine vanlige rutetider, sier Øen.

- Streik lite sannsynlig

Partene harfrist til midnatt søndag for å finne en løsning. Årets lønnsforhandlingerer etmellomoppgjør, noe som innebærer at det kun diskuteres lønn, ikke prinsipielleforhold. Slike mellomoppgjør går sjelden til mekling og enda sjeldnere tilstreik.

LO brøt forhandlingene før påske etter å krevd at snittlønnen til alle skal økes med én krone i timen og 3 kroner til medlemmene som tjener under 90 prosent av industriarbeidernes gjennomsnittslønn.

Lørdagmorgen meldte VG at kilder i meklingen mente det var liten grunn til å frykteen konflikt fra mandag morgen.

Her kan du lese hvilke bedrifter som rammes dersom LO tar ut 15.500 ansatte i streik. YS vil i første omgang ta ut 1250 bussjåfører i Oslo og Midt-Norge i streik. I tillegg vil fylling av drivstoff på flyene og catering-tjenester på Gardermoen stoppe opp.