Regjeringen åpnet i dag for å innføre køprising i Bergen. Piggdekksesongen blir kortere, med egne avgift for lengre bruk. Dessuten vil bruk av dieselbilder blir dyrere. Alt for å bedre byluften, ifølge miljø— og samferdselsministerne.

— Byrådet i Bergen har selv bedt om konkrete innspill til hvordan de kan redusere bilbruk og forurensing i Bergen, sier samferdselsminisiter Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

— Her kommer vi med svaret, en verktøykasse, der politikerne selv kan finne det de trenger for å bedre situasjonen.

Bergen avgjør selv

Det nye på fredagens pressekonferanse var en forskrift som åpner for at innføring at køprising i bomringen kan avgjøres lokalt. I dag er det slik at Stortinget må godkjenne alle endringer. Dette har byrådet i Bergen pekt på som et problem, de kan ikke selv bestemme.

Fra nå er det kommunen selv som avgjør om de vil gjøre det dyrere å kjører bil inn og ut av bomringen i rushtidsperiodene. Ordningen er innført i flere europeiske byer, og resultatet har blitt rundt 20 prosents reduksjon i bilbruken, ifølge statsråd Kleppa.

- Hva om byrådet i Bergen ikke vil innføre køprising?

— I dag konsentrerer vi oss om gulrøttene. Jeg har en god dialog med byrådet i Bergen og Hordaland fylkeskommune, og det er ingen grunn for meg i dag å tenke på alternativer til denne frivillige ordningen, sier hun.

Sammen med Vegdirektoratet, Miljøverndepartementet og Klima- Forurensingsdirektoratet (KLIF) er det utarbeidet en elektronisk folder som detaljert forteller hvordan en køprisordning kan innføres.

Det er en forutsetning for køprisordningen at kollektivtilbudet blir bedre. Dette kan gjøres ved å bruke nettopp de ekstra inntektene fra dyrere bompengepassering morgen og kveld.

— Det er mange som mener køpris er en usosial ordning, den rammer særlig småbarnsfamiler som må levere og hente i barnehagen?

— Analyser viser at det er relativt får som rammes, og dessuten er jo tid penger også for barnefamiliene, sier Kleppa til bt.no.

Dyrere pigg i diesel

To andre tiltak er også på trappene for å reduserer luftforurensingen i byene. Det ene gjelder svevestøv, som kommer hovedsaklig av piggdekkbruk. Nå vil sesongen for piggdekk i Sør-Norge blir redusert, den slutter 31. mars. I dag avsluttes den søndag etter påske, med de variasjoner det medfører.

Men dersom man ønsker å kjøre med piggdekk lenger, kan man kjøpe seg adgang til det gjennom en ny avgift.

Også spørsmålet om dyrere bruk av dieselbiler vil få et svar med det første. Hovedkilden til den økende NO2-utslippene i byene kommer fra dieselmotorene. det har vært offisiell norsk politikk i mange år at dieselbiler skal være billigere enn bensinbiler i innkjøp og bruk.

— Ja, dette må vi ta på alvor, og gjøre noe med i de kommende statsbudsjettene, sa Magnhild Meltveit Kleppa.

Statsbudsjettet for 2012 kommer den 6. oktober.

Hva mener du om forslagene? Si din mening under!

trafikk2.jpg
PAUL SIGVE AMUNDSEN