Planene innebærer at Laguneparken blir dobbelt så stor. Kjøpesenteret-området sør i Bergen består i dag av 70.000 kvadratmeter bygningsmasse — inkludert kjøpesenteret Lagunen og butikkene rundt.

I flere byggetrinn de neste årene håper Lagunen Storsenter å bli langt mer enn et kjøpesenter. I kommunens reguleringsplan er det planlagt 700 boliger og et kontorareal på 112.000 kvadratmeter i området. Totalt ønsker Lagunen storsenter etter hvert å bygge ut 80.000 kvadratmeter innenfor kommunens reguleringsplan.

Bare i første byggetrinn vil Lagunen utvide kjøpesenteret med 20.000 kvadratmeter, et areal som svarer til hele kjøpesenteret Xhibition i Bergen sentrum.

— Dette er samfunnsutviklingen på det beste. Dette er en transformasjon fra kjøpesenter til by. I begynnelsen var Lagunen en møbelfabrikk, så ble vi et kjøpesenter og nå vil vi bli Lagunebyen, sier senterdirektør Knut Eliassen.

— Det betyr levende fasader, gågater og torg, kvartalsstruktur og parkering under bakken, sier han.

Slik blir Lagunebyen

Det blir mange nye butikker for de handlegale, lover adm. direktøren.

— I et første byggetrinn vil det være naturlig å bygge ut Lagunen med ca. 20.000 kvadratmeter handel. Vi har sagt nei til butikkonsepter som ønsker å etablere seg hos oss i over tolv år nå, siden vi utvidet i 2002. Det er mange konsepter det ikke finnes areal til i dag. Vi skal få til mye hvis vi får denne planen på plass.

Det vil også komme kino til Lagunen, skal vi tro senterlederen. Hensynet til bilistene vil likevel komme først, understreker han.

— Byggingen av nye arealer må starte med parkeringsplasser. En del av det vi i dag har som overflateparkering, vil bli lagt under tak.

— Vi skulle ønske at vi fikk rom til flere parkeringsplasser, men her har vi møtt motstand. Samtidig må vi ikke glemme at dette er regionens største kollektivknutepunkt utenfor Bergen sentrum. Hvis kommunen fortsetter satsingen på kollektivtrafikk, skal det f.eks. ikke være nødvendig for beboerne her å eie bil.

Det er kommunen med på, sier fungerende byrådsleder Liv Røssland.

— På Lagunen er det kollektivterminal, bybane og det er regulert en utvidet innfartsparkering. Det er viktig at vi legger til rette for en byutvikling som gjør det mulig å ikke være avhengig av bil, og et bydelssentrum ved Lagunen er en del av den tankegangen, sier Røssland.

Som bestilt av bystyret

Det skal etter planen bygges mange boliger rundt Lagunen - hele 700 nye boliger i kommunens reguleringsplan.

— De første nye boligene i Laguneområdet er det naturlig å etablere på Kalgahaugen, like nord for bybaneterminalen og dagens kjøpesenter. Her kan det komme noen hundre boliger. For at Bergensregionen skal klare den ventede befolkningsveksten, må jo folk få et sted å bo, sier Eliassen.

Senterdirektøren har tro på at kommunen er med på planene.

— Dette har bystyret bestilt av oss. Planleggerne i kommunen har levert sitt forslag. Nå er det opp til politikerne å vedta en god plan, så skal vi i Lagunen ta investeringer og realisere. Kommunen mener det er grunnlag for handelen og kontorene, og etterspør jo også nye boliger.

Fungerende bystyreleder Liv Røssland er positiv til det hun hører.

— Bergen vokser i et enormt tempo, og vi trenger flere tusen nye boliger og arbeidsplasser de neste årene både i sentrum og i bydelene. Vår strategi er å legge mest mulig av dette langs bybanetraseen, sier hun.

Urolig sentrumsnæring

Daglig leder for Bergen Sentrum, Steinar Kristoffersen, liker ikke det senterdirektør Knut Eliassen forteller.

— Det er ikke rom for dette hvis vi skal skape et stort og spennende Bergen sentrum som alle ønsker. Politikerne må si nei til utbygging av Lagunen. Hvis de ønsker Bergen og sentrums beste, sier de nei til Lagunen, sier Kristoffersen.

- Bergensregionen har altfor mange og altfor store kjøpesentre, sier Kristoffersen.

Dette avviser byråden.

— Tiden for store kjøpesenterutbygginger i Bergen er over. I stedet forvandler vi områdene gradvis til å ha servicefunksjoner, boliger, kontor og god kollektivdekning, i tillegg til butikker, sier Røssland.

— Mens Lagunen i dag er et dødt område utenfor butikkenes åpningstider, vil det i fremtiden være et levende område med 700 boliger og vesentlig mindre trafikk når E39 legges i tunnel og parkeringsplassene flyttes under bakken, sier Røssland.

LAGUNEBY: Adm. direktør ved Lagunen, Knut Eliassen, håper å kunne skape sin helt egen Laguneby med levende fasader, gågater og torg.
POSITIV: Fungerende byrådsleder, Liv Røssland, er positiv til Lagunens planer. - Vi ønsker en levende bydel med langt mindre trafikk, sier hun.