Med kyndig hjelp kan BT presentere løsningen slik den burde vært. Oppgaven på matteeksamen for 1MX og 1MY i videregående skole har gått hardt ut over hårveksten til enkelte lesere:

«Jeg er jo i ferd med å miste håret av å klø meg i hodet her», skriver Endre Lygre i en e-post.

Oppgaven viste tre grafer. Elevene måtte velge hvilken som beskrev farten til en strikkhopper som funksjon av tiden. Problemet var bare at ingen av grafene var riktige, slik lektor Leif Hestad i Førde påpekte.

Hjelpen kom i form av en annen engasjert realist, Anders Hagelin Abrahamsen, som produserte en graf som skal være korrekt.

— Problemet med alternativene i oppgaven er at de ikke hadde med negativ hastighet, altså når du suser opp igjen, forklarer han.