I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, legger regjeringen i dag også frem sin «Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping». Planen bygger videre på de to tidligere handlingsplanene mot sosial dumping fra 2006 og 2008, og følger opp Arbeidslivsmeldingen fra 2011.

Blant tiltakene som legges frem er disse:

  • Det skal bli lettere å sikre arbeidstakere en anstendig lønn, og en velfungerende allmenngjøring er det viktigste virkemiddelet mot uakseptabelt dårlige lønns— og arbeidsvilkår. Regjeringen vil derfor vurdere endringer i kravene til dokumentasjon og hvor lenge allmenngjøringer skal vare.
  • En tilsynssatsing overfor unge under opplæring, unge arbeidstakere og nye virksomheter, og ikke minst utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere.
  • Det er et mål at det skal bli vanskeligere å opptre som useriøse aktører i det norske arbeidsmarkedet. Derfor styrkes kontrollen for å sikre bedre etterlevelse av regelverket, og Arbeidstilsynet skal kunne skrive ut gebyr på stedet.