• NHH mottar i år 324 millioner kroner over statsbudsjettet. Sammen med den eksterne støtten har de en ramme på rundt 375 millioner kroner.
  • Skolen har rundt 360 årsverk og de har rundt 3000 studenter på fulltidsprogrammer.
  • Financial Times sin årlige kåring over de beste siviløkonomutdanningene i Europa kom NHH i år på en 40 plass, mens BI var nede på 64 plass.