Havnesalget ble diskutert på eiermøtet i havnen forrige uke. Den siste skissen ser slik ut:

  • Bergen kommune overtar alle eiendommene til havnevesenet, med unntak av Skolten, Hurtigruteterminalen og noen havneskur.
  • Kommunen overtar et lån på 300 millioner kroner. De betaler så to summer på 540 millioner og 450 millioner for eiendommene.
  • Havnen betaler en symbolsk leie for å benytte seg av kai­frontene de har behov for i fremtiden.

Mister leie

Dersom denne løsningen blir en realitet vil havnen miste betydelige leieinntekter.

I dag tjener de nesten 60 millioner kroner i året på utleievirksomhet. Når alle disse eiendommene er overført til Bergen kommune og bykassen, vil de sitte igjen med rundt 13 millioner kroner i året.

Finansbyråd Liv Røssland (Frp) mener likevel løsningen vil gagne havnen i fremtiden.

- Dette gjelder mer enn regnskapet fra år til år. Man må se på totalpakken denne avtalen innebærer.

Selge for å betale

I forrige uke skrev BA om milliard­summen kommunen kjøper eiendommene for. Røssland kan nå forklare hvordan de skal håndtere en så stor utgiftspost for bykassen.

- Dette vil gjøres over tid ved at man realiserer de eiendommene som ikke er havnerelaterte. Dette skal vi legge frem en plan for hvordan vi skal gjøre.

- Så betalingen av havne­eiendommene forutsetter salg av havneeiendommene?

- Dette henger sammen, ja.

Det nye i den ferske avtalen mellom havnevesenet og kommunen er at havnen også skal gi fra seg eiendommer de bruker til havnevirksomhet. De skal deretter leie tilbake de aktuelle kaifrontene.

- Hva er den symbolske summen havnen skal betale i leie?

- Vi er ikke på det detaljnivået ennå. Dette er en dialog mellom havnestyret og kommunen. Med symbolsk sum så mener man nok en form for festeavtale. Men dette er en stor og omfattende prosess. Vi skal bruke tid på å finne en modell som gagner havnen og bykassen.

Skal bruke tid

På spørsmål om hva Bergen kommune tjener på dette, svarer finansbyråden følgende:

- Vi vil få et robust havnesamarbeid, som er viktig for fremtiden. Bergen er og skal være en viktig havneby.

At kommunen får hånd om disse eiendommene mener hun er naturlig. Hva de skal brukes til vil fremtiden vise.

- Det er umulig å svare på nå. Det ligger flere år frem i tid, og er avhengig av regulerings­messige prosesser.

Havnedirektør Inge Tangerås påpeker at en endelig løsning fremdeles er et stykke unna.

- Man er nå enige om prinsippene for hvordan dette skal bli. Men vi må jobbe videre med detaljene. Vi har ennå ikke oversikt over hvilke konsekvenser dette vil få.

Han vil ikke kommentere BTs tall som viser nedgangen i leieinntekter. Tangerås viser til at det er opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe frem en sak til neste sommer.

- Den skal se på hvilke økonomiske og regnskapsmessige konsekvenser dette vil få.

Saken arbeidsgruppen legger frem skal videre til beslutningsorganene i alle eierkommunene.