Det sier Statoils prosjektleder for visjon, Ola Hjøllo.

Over 2,5 år vil hele infrastrukturen til Sandsli endres. For 1,3 milliarder kroner skal et gigantisk prosjekt ta form.

Når prosjektet er ferdig i februar 2014, vil Sandsliveien fremstå annerledes enn i dag. I tillegg til kontorbygget, vil det bygges et nytt felles resepsjonsområde og kantine, ny garasje, nye treningsfasiliteter, et nytt utendørs oppholdsområde og to gang— og sykkelbroer. På Statoils egen nettside kan du lese mer.

Til skolebarna

— Gang- og sykkelbroen over Sandsliveien lages særlig med tanke på elever som skal til og fra Skranevatnet skole, sier Hjøllo.

Byggearbeidet fører til endringer for alle som bor i nabolaget. Prosjektet skal samle Statoils landenheter for offshore-operasjoner i bergensområdet. Det nye kontorbygget skal knyttes til eksisterende bygninger på tomten.

Også de ansatte får en egen gang- og sykkelbro.

— Det blir en forbindelse mellom våre to kontorer på Sandsli, samt en del av gang- og sykkelveinettet, sier han.

Dekker behov?

- Er det behov for en bro mellom byggene?

— Gangbroen er like mye en sykkelvei og her på Statoil er det et stort engasjement for sykling. Vi har jo også tenkt på HMS og det er jo ingen tvil om at dette øker sikkerheten. Det blir også lettere for de ansatte på vinterdager, sier Hjøllo.

Begge broene koster seks millioner kroner stykket. Nabo Solbjørg Grønvold er skeptisk til prosjektet og pengebruken.

— Den er fin, den tar jeg, men dette er unødvendig bruk av penger. I tillegg ødelegger de skogen, sier hun.

Nysgjerrig?

Statoil er trygg på at prosjektet vil bli godt mottatt.

— Vi har stor tro på at de ansatte vil like endringene som vil skje på Sandsli, og vi tar sikte på å holde dem oppdatert gjennom hele prosjektet. For å sikre at det legges til rette på en best mulig måte for de fremtidige brukerne, er det etablert et eget brukerprosjekt, avslutter Hjøllo.

— Det virker helt teit at de raserer inni en skog for å bygge en bro til de ansatte slik at de slipper å gå gjennom skogen, men noe må de vel bruke pengene på, sier Grønvold med et smil.

Hva syns du om byggearbeidet til Statoil. Kom med din mening i kommentarfeltet nedenfor!

GIR TILBAKE: Over 2,5 år vil hele infrastrukturen til Sandsli endres. For 1.3 milliarder skal et gigantisk prosjekt ta form. Statoil vil gjerne gi noe tilbake til beboerne i nabolaget.
EIRIK BREKKE