Det er ingen røde utropstegn som markerer hvor Skatteetaten har gjort endringer i selvangivelsen. Man må gå systematisk til verks for å finne dem, ifølge Carsten Pihl, jurist og redaksjonssjef i Dine Penger.

— I skatteoppgjøret får de fleste tre sider som man kan laste ned som pdf, men hovedtallene står på side tre, og det er her man skal følge med, sier Phil.

Pihl kan fortelle at den tredje siden består av to kolonner, der den ene er tall fra selvangivelsen og den andre viser likningsgrunnlaget.

— Hvis disse avviker, har skatteetaten endret dem for deg, og om etaten har satt inntekten opp eller fradragene ned, må man finne ut av hvorfor, forteller han.

Hva er feil?

Videre forteller Phil at man må spørre skattekontoret om hvorfor endringene er gjort, og man må klage hvis man mener at det gjort en feil.

— Spør skattekontoret om hvorfor endringene er gjort, og hvis man er uenig, må man klage.

Ifølge Phil er det like greit å gjøre det i dag eller i morgen, selv om klagen ikke må sendes til skattekontoret før 10. august.

— I klagen skriver man hva som er gjort galt.

Hvis skattekontoret har underkjent det du har sendt inn, kan det være fordi kontoret mener det ikke har nok faktiske opplysninger som tilsier at tallene dine stemmer, eller at de er for dårlig dokumentert.

— Det kan også være noen som bare har oversett det-

Om man ønsker å klage, kan dette gjøres elektronisk på skatteetaten.no

Kan få igjen mer

Agnes Bergo, er økonomisk rådgiver i Pengedoktoren, kunne i dagens BT fortelle at mange ikke vil rote i tallene fra Skatteetaten fordi de har fått penger igjen.

— Men saken er at man kanskje skal ha enda mer penger igjen, sa Bergo.

Bergo fyller ut selvangivelsen for mange av sine kunder, og at hun hadde funnet flere feil i den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Feilene hun hadde oppdaget gjaldt blant annet aksjer, aksjefond og at hytter feilaktig var oppført som sekundærboliger, selv om disse vanligvis er fritidsboliger.

Ifølge den økonomiske rådgiveren kan konsekvensen av en slik feil være at man betaler mer formuesskatt enn man egentlig skal.

FS00031903.jpg
Kallestad, Gorm/NTB scanpix