Han legger merke til at finansbyråd Liv Røssland (Frp) legger frem et budsjett hvor hun fortsetter å ta inn eiendomsskatt.

— De har kjørt en valgkamp med stort trykk på reduksjon av eiendomsskatten. Det kommer ikke noe av det her, så da bryter hun et valgløfte.

Å beholde eiendomsskatten, samtidig som de tømmer en del av kommunale dispensasjonsfond, gjør at de klarer å opprettholde driftsnivået, sier han.

— Det gjør at dette er et status quo-budsjett. Men de bruker av kommunens sparepenger og bryter løftene sine til velgerne.

- Søkt praksis

— Det er svært mange spørsmål å stille til dette budsjettet, sier Ove Sverre Bjørdal, gruppeleder i Sp, til bt.no. Han reagerer på en del av budsjetteringen til byrådet, og stiller spørsmål til om de er lovlige.

I beste fall er mye av dette en søkt praksis. Bjørdal sikter blant annet til at byrådet setter oppussing av skoler på investeringsbudsjettet.

— Når det er allerede eksisterende lokaler de skal pusse opp så skal dette gå på drift.

Misfornøyd

Torstein Dahle (Rødt) har som vanlig konsentrert seg om helse- og omsorgsbiten av budsjettet under fremleggelsen til Røssland. Ikke overraskende er han meget misfornøyd med byrådets prioriteringer.

— De sier så fint at de tilpasser sosialhjelpssatsene til veiledende satser nasjonalt. Men dette betyr egentlig kutt. Han mener snittsatsene nasjonalt ikke er tilpasset utgiftene man har i storbyene.

— Helse og sosialhjelpsmottakere er nok engang blitt salderingsposter på budsjettet.

Dahle reagerer også sterkt på at man nok en gang ikke har funnet plass til å bygge nye omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede.

- Mindre til rusavhengige

Anna Kathrine Eltvik i Rødt er skuffet over budsjettpostene til rusavhengige.

— Byårdet sier at Straxhuset skal styrkes, blant annet gjennom styrket bemanning, men detvirker i det hele tatt ikkesom om det ikke er planlagt særlig mye bra i forhold til rusavhengige. I investeringsprogrammet 2012-2015, er det ikke satt av noe som helst fra 2013 til 2015 i posten «Tjenester til rusavhengige og bostedsløse». Det er heller ikke satt av investeringsmidler til posten «Behandling og rehabilitering».

— Byrådet avslører her en usosial og lite gjennomtenkt ruspolitikk, og både de narkomane, pårørende og berørte fortjener bedre, sier Eltvik.

- Dårlig nytt for luft

Miljøpartiet De Grønne reagerer på at ordningen med vrakpant for oljeovner blir avviklet og at sosialsatsene heller ikke i år ser ut til å bli indeksregulert.

— Det er også for tregt å vente helt til utgangen av 2015 med å få oversikt over helseskader på grunn av luften - skadene må på bordet lenge før neste valg, sier Sondre Båtstrand.

— Med den dårlige luften i Bergen er vi nødt til å fase ut oljeovner. Byrådet lener seg på lav etterspørsel når ordningen med vrakpant blir foreslått avviklet, men byrådet burde heller ta ansvar for å øke etterspørselen.

- Vi kan ikke vente

I budsjettet fremgår det at «Innen utgangen av 2015 ønsker byrådet å ha en oversikt over helseeffekter av luftforurensingen i Bergen».

— Det virker som at byrådet ikke vil vite om helseskader. Vi kan ikke vente i over fire år - vi må ha fakta på bordet nå. Allerede i år 2000 mente Statens forurensningstilsyn at opptil 140 bergensere dør årlig på grunn av luften, og siden det har det blitt mer enn 30 000 flere biler i Bergen. Da kan vi ikke vente til etter neste lokalvalg før vi får oppdaterte fakta, sier Båtstrand.

De Grønne er også skuffet over manglende løft for sosialhjelpsmottakere.

— Mange sosialhjelpsmottakere blir stående på dagens nivå, til tross for generell prisøkning i samfunnet. Det blir enda et år uten indeksregulering, og det er vi grønne lite fornøyde med.

Hva mener du om budsjettet? Si din mening under!

IKKE IMPONERT: Venstres Hans-Carl Tveit.
SEAN MELING MURRAY (arkiv)