Det er ikke bare eiendomsskatten som kan gi bergenserne økonomisk hodebry neste år.

Det blir dyrere å ha barn på SFO og kulturskole, og det blir dyrere å betale de kommunale avgiftene som følger med bolig.

Her er noen av de andre punktene som du bør merke deg fra byrådets budsjettforslag:

— Usosialt

Kulturskole: Satsene for kulturskolen økes med mellom 400 og 800 kroner i året.

Thale Bjørnerheim, leder for foreldrerådets arbeidsutvalgt (FAU) ved Bergen kulturskole, er bekymret for at de ekstra hundrelappene kan gjøre det vanskelig for noen foreldre å ha barn i kulturskolen.

— For noen kan 400 eller 800 kroner være det som skal til for at de dropper ut. Særlig hvis ungene er med på forskjellige aktiviteter som koster, sier hun.

SFO: Foreldre med barn må også belage seg på å betale 190 kroner ekstra i måneden for SFO-plassene sine.

Byrådet har tatt 17 millioner fra finansieringen av SFO, og skal i stedet bruke pengene på å lønne pedagoger som skal bistå i leksehjelpordningen som blir innført for 5.-7.-trinn. Tidligere har leksehjelpordningen vært en del av SFO. Nå når den ikke lenger er det, må foreldre dekke inn de 17 millionene i egenbetaling.

Byrådet kutter også å gi kommunalt SFO-tilskudd til privatskoler. Totalt har ni skoler mottatt dette tilskuddet, for å holde egenbetalingen på SFO på et lavest mulig nivå. I budsjettet blir det nå avviklet, fordi det er vanskelig å dokumentere at ordningen tjener dette målet.

Marte Mjøs Persen (Ap) frykter at økt egenbetaling skal få usosiale konsekvenser.

— Det er de aller fattigste som virkelig hadde trengt fellesskapet man har på SFO, som ikke kan benytte seg av det når det blir sånn. Jeg har selv vært alenemor, og vet at mange teller på hundrelappene. Når det kommer slike økninger, er det det som ryker først, sier hun.

Dette blir også dyrere

Vann: Årsgebyr for vann og avløp stiger. Summen er avhengig av størrelsen på boligen, men en bolig på 120 kvadratmeter vil betale 85 kroner ekstra for vann og 256 kroner ekstra for avløp, sammenlignet med i fjor.

Utviklingshemmede: Omfanget av tildeling av tjenester til utviklingshemmede skal reduseres med 25 millioner kroner. Byrådet foreslår blant annet å innføre en egenandel på 2500 kroner for sommerleir for utviklingshemmede ungdomsskoleelever.

Organisasjoner: Tilskuddene reduseres over hele linjen. Kirkens bymisjons ungdomstiltak V13 får kuttet tilskuddet på 2,9 millioner kroner. Overføringene til trossamfunn blir redusert med 5,5 millioner.

Aldersomsorg : Egenbetalingen for beboere på sykehjem øker. Maksimal egenbetaling sykehjem vil neste år være 33 000 kroner, 900 kroner mer enn i år. Maksimal egenbetaling for aldershjem øker med 600 kroner til 20 800 kroner.

Bibliotek: Purregebyret for første gangs purring øker med 20 kroner, til 50 kroner. Ved andre gangs purring blir det 100 kroner. Får du tre purringer, kan du like godt kjøpe boken i stedet. Da er nemlig prisen 150 kroner.

Svømming: Enkeltbillett for voksne øker med 5 kroner til 85 kroner. Unntaket er den nye ADO Arena, som vil koste 110 kroner på hverdager og 130 kroner i helgene. Barn betaler mellom 40 og 90 kroner i ADO Arena.

Kapell og gravsted: Leie av kapell blir 100 kroner dyrere, og vil koste 1150 kroner neste år. En festegrav vil koste 10.723 kroner neste år, en økning på 3,5 prosent fra i år.

- Nødvendige inntekter

Finansbyråd Liv Røssland sier at kutt i tilskudd og avgiftsøkninger er nødvendig for å holde kontroll over økonomien.

— Bergen kommune bruker i år mer penger enn budsjettert. Vi kan ikke ha et slikt merforbruk, samtidig som vi opplever at skatteinntektene er lavere enn antatt, sier hun.

Røssland sier at de fleste byrådsavdelinger opplever såkalte nedtrekk, som de enten må finansiere ved økte brukerinntekter eller lavere utgifter.

— Det betyr mindre i tilskudd til enkelte og mer å betale for andre. Vi skulle gjerne hatt mer penger å rutte med, men er nødt å være ansvarlige, sier hun.

MANGE KUTT: Dokumentene som finansbyråd Liv Røssland presenterte for bystyret i dag, var ikke veldig lystelige.
RUNE NIELSEN