— Det vil uten tvil bedre rekrutteringen hvis nyutdannede politifolk får et betydelig lønnshopp, sier NHH-professor Terje Hansen, som har gjort beregningen for BT.

Leder for Politiets pensjonistforbund, Kjell R. Bjerke, gir forslaget full tilslutning.

— Det ville være helt fantastisk. Politiets fellesforbund må innse at man må gi noe for å få noe igjen. Hvis særaldersgrensen kan byttes mot så mye høyere lønn, kan det ikke være noen tvil om at det riktige er å fjerne den, sier Bjerke.

Kostbar tidligpensjon

De spesielle aldersgrensene for politifolk gjør at de fleste kan slutte med full pensjon allerede som 57-åringer (se fakta). Ifølge en Fafo-utredning fra 2008 slutter 70 prosent av tjenestemennene når de er 57. Etter fylte 60 har så godt som alle gått av med pensjon.

Professor Terje Hansen, som er ekspert på personlig økonomi og skatt, sier at særaldersgrensene som gjelder for politiet og enkelte andre grupper, for eksempel forsvaret, er svært kostbare for staten.

— En polititjenestemann med 450.000 kroner i årslønn kan i dag slutte som 57-åring og heve 297.000 kroner i pensjon. Med tillegg hvert år frem til fylte 67, blir det minst 3,5 millioner kroner i tiårsperioden, sier Hansen.

Utgått på dato

Kjell R. Bjerke (75) jobbet selv frem til han ble 67. Han har blant vært annet personalsjef ved Oslo politikammer, og avsluttet yrkeslivet som spesialrådgiver i Justisdepartementet.

— Særaldersgrensen for politiet stammer fra 1937. Da var de fleste patruljerende konstabler, med lange vakter og fri annenhver søndag. Yrket var hardt og de fleste ble tidlig utslitt. I dag er situasjonen en helt annen, sier Bjerke.

Også Terje Hansen mener særaldersgrensene har gått ut på dato. I tillegg til at arbeidet er mindre slitsomt, har alminnelig levealder i befolkningen økt betydelig siden 1937. For menn med høy utdanning er forventet levealder nå 82 år, og 86 år for kvinner. Da gjør en pensjonsalder på 57 år at pensjonsordningen for politifolk blir ekstremt kostbar, mener han.

— Jeg tror særaldersgrensene vil bli fjernet uansett. Derfor bør politiets organisasjoner gripe dette offensivt, mens de ennå kan forhandle frem et bytte mellom pensjonsalder og lønn.

To alternativer

Terje Hansen har beregnet disse alternativene:

Polititjenestemenn sier fra seg sin rett til tidligpensjon fra 60 år (57 år i praksis). De går over til vanlig pensjonsalder på 67 år, og beholder sin ytelsespensjon i Statens Pensjonskasse. Staten sparer da så mye penger at begynnerlønnen for politifolk kan heves 15–20 prosent. Også lønnen utover i karrieren vil kunne økes med 5–10 prosent.

Dersom nyansatte i politiet i tillegg går over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, som er i ferd med å bli dominerende i privat sektor, kan begynnerlønnen heves 20–25 prosent uten at det koster staten noe ekstra. Hansen har da antatt et årlig innskudd på fire prosent av lønn.

Trenger utredning

— Fra min side er dette en skisse. Alternativene må selvsagt utredes nærmere, og politiets organisasjoner må begynne å diskutere hvilke alternativer de foretrekker. Men arbeidet bør startes nå.

- Hvilke fordeler ser du?

— Når 18–19-åringer skal bestemme seg for yrke og utdanning er lønn mye viktigere enn pensjon. Ikke vet de noe særlig om pensjon, og ikke bryr de seg heller. Men begynnerlønn er viktig, blant annet fordi den er avgjørende for hvor mye de får låne til sin første bolig, sier Hansen.

— Staten kan gjøre det langt mer attraktivt å jobbe i politiet med en annen miks mellom lønn og pensjon. Dette gjelder først og fremst de unge som skal inn. For dem som er i politiet i dag, må det selvsagt lages overgangsordninger, tilsvarende det som skjer i privat sektor.

Slike overgangsordninger vil innebære at eldre politifolk vil kunne beholde dagens pensjonsordning, mener Terje Hansen.

Annen taktikk

Gunn Hege Høgberg, leder av PFs studentgruppe, er enig i at lønnen for nyutdannede må heves.

— Det er nødvendig for at staten skal bli attraktiv for unge med kompetanse. men jeg synes det blir feil å ofre dagens pensjonsavtale, som mange benytter seg av, for å få høyere lønn, sier hun.

Si din mening!

BYTT TIDLIGPENSJON MOT LØNN: Kjell R. Bjerke, leder av Politiets pensjonistforening, vil fjerne politiets særaldersgrenser for å gi nyutdannede politifolk bedre lønn.