Eksperimentet 500 bergenselever har vært med på denne uken tar under to timer å gjennomføre. Hver dag har NHH busset elever inn fra tilfeldig valgte ungdomsskoler, plassert dem ved datamaskinene og instruert dem om ikke å snakke sammen før alle er ferdige med undersøkelsen.

En oppgave går for eksempel ut på å telle svarte felt i en firkant, og deretter fordele belønningen for innsatsen mellom seg og en annen elev. I det ene tilfellet skal elevene fordele belønningen når begge har ytt og prestert like mye, i det andre tilfelle når prestasjonen til de to har vært forskjellig. Dette er en type moralsk valg, hvor svarene kan gi en pekepinn om holdninger til hva som er rettferdig. Andre oppgaver måler innstilling til risiko og konkurranse.

Siste del av eksperimentet består en rekke spørsmål, i noen spørsmål beskriver de seg selv og i andre blir kunnskapsnivået testet.

Svarene skal analyseres og presenteres når elevene inviteres tilbake til høsten, som en del av 75-årsjubileet på NHH.