Se på kassalappene. Det ser ut som to helt vanlige kvitteringer på 200 kroner og 150 kroner. 350 kroner totalt. Men i kassen er den på 150 kroner registrert som retur. Vips, står det bare 50 kroner igjen. Kunden merker ingenting, fordi kassaapparatet er jukset med.

Så lett «forsvinner» 300 kroner fra dagens omsetning på serveringsstedet eksempelet er hentet fra. Nå vil skattemyndighetene kassesvindelen til livs, ved å innføre juksefrie apparater.

Den omfattende svindelen med omsetning i eksempelvis restaurantbransjen har ført til et lovforslag om hvordan svindlerne skal stoppes. Skattedirektoratet mener staten kan hente inn masse skatte— og avgiftskroner ved å kreve at bedriftene bruker kassaapparater som ikke kan jukses med. En samfunnsøkonomisk analyse viser at staten hvert år kan hente 1,7 milliarder i skatt og avgift, som i dag svindles unna gjennom fiksede kassaapparater.

Alle kassaapparater

— Analysen som er gjort på oppdrag fra oss viser at det er enorme summer å hente i skatteproveny, ved å innføre strengere regler for hvilke kassaapparater som brukes i Norge. Det er også bakgrunnen for lovforslaget som nå er ute til høring, sier seniorskattejurist Frederic Wilt i Skattedirektoratet. Han er prosjektleder for utredningen som skal gi et nytt regelverk for kassesystemer i Norge.

— Forslaget vil gjelde alle de som har kassaapparater i dag. Det finnes noen unntak med hensyn til foretakenes størrelse, eller hvor ofte det drives virksomhet. Disse unntakene opprettholdes i stor grad. I tillegg er drosjenæringen omfattet av et eget system, sier Frederic Wilt.Han forklarer at lovforslaget vil stille krav til hvordan kassaapparatene skal fungere, og ikke kunne manipuleres for å stikke unna deler av omsetningen.

Avansert svindel

En aksjon fra Skatt Vest har avdekket regelbrudd hos 4 av 5 mindre spisesteder. I denne bransjen brukes kassaapparatet flittig til å holde penger unna skatte- og avgiftsmyndigheter. Problemet er så omfattende at Skatt vest har skaffet seg egne eksperter på kassasvindel.

I utredningen fra Skattedirektoratet er de vanligste formene for kassajuks beskrevet. Her spenner skalaen seg fra avansert programvare, til at den som opererer kassen ikke slår inn beløpet, men bare skanner prisen. En vanlig metode er også å slette salg fra kassaregisteret etter at dagen er omme. Listen er lang, og det blir et detaljert regelverk produsentene og brukerne av kassaapparater må forholde seg til. I tillegg legger lovforslaget opp til at det lett kan ilegges straff i form av overtredelsesgebyrer når regelverket ikke følges. Dette gjelder både til produsenter av systemene og brukerne.

Reduserer fusk fra ansatte

Det nye lovforslaget vil dersom det innføres, tre i kraft 1. juli 2014. Den samfunnsøkonomiske gevinsten av tiltakene er beregnet av konsulentselskapet Steria AS. De legger til grunn at innføringen av svindelsikre kasser skal kunne fjerne 10 % av den svarte omsetningen som finnes i dag. Juksefrie kassaapparater skal også gi en gevinst for arbeidsgiverne i form av redusert mulighet for svindel fra ansatte. Så mye som halvparten av kassasvindel utført av ansatte, antas å kunne fjernes med det nye regelverket. Totalt vil juksefrie kassaapparater kunne tilføre statskassen 1,7 milliarder flere skatte- og avgiftskroner hvert år. Over en tiårsperiode har analyseselskapet beregnet en samlet gevinst på 14 milliarder målt i 2012-kroner.

KASSAEKSPERT: Skatt Vest har sin egen ekspertise for å kartlegge hvordan mindre spisesteder fikser kassaapparater for å unndra penger fra skatt og avgift. - Metodene er mange. Når vi er ute og kontrollerer må vi kjenne triksene, sier «Knut» hos Skatt vest, som kan mye om kreativitet bak kassen.
LISE TURØY CHRISTIANSEN