— For mange er det en overraskelse at ikke alle kunder nærmest automatisk får være med på en rentenedsettelse, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet. Men slik er det slett ikke.

— Derfor er det viktig at alle passer på at de nå får med seg det som nå skjer i rentemarkedet, sier Jorge.

Dyrt for de lojale

Han får støtte hos Reid Krohn-Pettersen, som er sjeføkonom i Norsk Familieøkonomi.

— Mange av bankens sikreste og beste kunder har ikke de laveste boliglånsrentene fordi de er altfor lojale. Denne lojaliteten gjør at bankene satser så hardt på å få tak i de unge kundene, for da skaffer seg nye lojale kunder en hel generasjon til. Den eneste muligheten vi har til å skape skikkelig konkurranse, er ved å bytte boliglånsleverandør med jevne mellomrom, sier Krohn-Pettersen.

De som nå kutter...

Av banker som så langt har varslet rentekutt er blant annet Fana Sparebank. Danske Bank. Nordea, DNB, BN Bank, Sparebanken Vest og Skandiabanken. Alle kan de vise til to-tallet som den beste nominelle renten til de kundene de prioriterer høyest.

Alle prioriterer de ungdom, men storbankene DNB og Nordea, er også helt klar på at det er deres rikeste kunder som får de største avslagene og den beste renten.

Prioriterer de velykkede

NHH-forsker Trond Døskeland forklarer dette med at bankene trenger mindre egenkapital bak hver utlånte krone til høytlønte, unge, akademikere med likvid formue enn til andre. Det antas at risikoen for å tape penger på disse kundegruppene er mindre enn for andre. Dermed kan bankene låne ut mer penger til disse velykkede gruppene enn til andre.

Men både Døskeland og Jensen understreker at alle nå bør sjekke sin egen boliglånsrente i forhold til løftene som nå gies i media om rentekuttene som er lovet, og hvilke forskjeller som gjelder per i dag, og som finnes på finansportalen.no.

De konkrete rådene:

— Mitt råd er å fremstille seg selv mest mulig lik de foretrukne personkundene til DNB og Nordea. Det betyr at du som ung må spille på alder. Har du høy utdanning, kan du som regel spille på høyere inntekt og minde sjanse for å miste jobben enn mange andre. Døskeland understreker at det er disse forholdene som gjør at medlemmene av fagforeningen Akademikerne nå får så lave renter hos Danske Bank.

— Så trekk frem dine egne likheter med Akademikerne, og forklar eventuelt hvorfor du selv ikke er medlem, sier Døskeland.

- Ta med statisitkk

Jorge Jensen mener man må ta med seg litt statistikk og gå inn i en diskusjon med banken sin.

— Da bør man kunne argumentere litt på samme måte som når man diskuterer lønn med arbeidsgiveren. Man bør vise nivåene på de rentevarslinger som er meldt i media, hvor to-tallet er begynt å bli en vanlig nominell rente. Og så bør man studere finansportalen.no for å vite hva som nå ekisterer av rentetilbud der ute, sier Jensen.

- Send tre forspørsler

Krohn-Pettersen ber alle boliglånskunder sende en mailforespørsel om pristilbud til minst tre banker.

— Du trenger ingen dokumentasjoner og det tar tilsammen 20 minutter. Så tar du med deg det beste tilbudet til banken din, viser frem og sier at; «Så mye er jeg verdt.» Da vil banken din enten gi deg et like godt tilbud. Ellers bytter du bank. En slik øvelse bør gjøres minst annen hvert år, sier Krohn-Pettersen.