Lederne fra Vestlandet er i likhet med nordlendingene ganske direkte, mens de i innlandet gjerne går rundt grøten og pakker inn budskapet, hevder Gillian Warner-Søderholm.

Lektoren ved Handelshøyskolen BI har spurt 710 norske ledere om hvordan de oppfatter forskjeller i forretningskultur, samt gjort dybdeintervjuer.

— Det er farlig å ikke forberede deg til møter med folk som du tror er veldig lik deg selv, sier hun til Dagens Næringsliv.

Listen hun presenterer i avisen, viser forskjellene innad i Norge. Oslo-lederne kommer ikke spesielt heldig ut, til tross for at det slås fast at byen er et godt sted å gjøre karriere.

En typisk leder i hovedstaden er nemlig – alt ifølge listen – mer aggressiv og stresset, opptatt av egen karriere, kaldere og mer anonym enn sine kollegaer rundt om i landet.

Motsetningene er store. En leder på Sørlandet skal være konservativ, mindre direkte og utadvendt og mer opptatt av familien enn av egen karriere.

Samtidig er nordlendingen en direkte leder, som ikke er redd for å kalle en spade for en spade. En leder nordpå skal også være flinkere til å være til stede og hjelpe andre når det er behov.

Vestlendingen karakteriseres som den selvsikre, som prioriterer å være direkte i et avslappet arbeidsmiljø, mens en leder på sørøstlandet gjerne er mer forsiktig og privat.

Er du ening i at det er forskjell på ledere alt etter hvor de kommer fra? Delta i diskusjonen her.