Kontakt med venner og kjente er viktigere enn håndfaste resultater.

Menn framstår som mer handlingsorienterte. De er ivrige brukere av nettbank, de bruker gjerne nettet som kjøpesenter og utstillingsvindu.

89 prosent av mannlige nettbrukere logger seg på hver eneste dag – mot 81 prosent av kvinnene.

Det kommer fram i en undersøkelse nettsøkeselskapet Eniro har gjort blant 2.600 nettbrukere

61 prosent av kvinnene nevner det å holde kontakt med venner og kjente som en av de tre viktigste grunnene til at de benytter nettet. Bare 42 av prosent av mennene sier det samme.

– Det er kvinnene som i alle år har skrevet julebrev og ivaretatt familiebånd. At kvinner tar i bruk nettet på denne måten, er derfor kanskje ikke så overraskende, sier informasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Eniro til Forbruker.no

Jentene bruker også chattekanaler og blogger mer enn guttene gjør. Til gjengjeld er guttene ivrigst til å bruke nettet som kontaktskaper. Flere menn enn kvinner har søkt etter kjæreste på nett, men kvinnene rapporterer om større suksess — 58 prosent av kvinnene mot 46 prosent av guttene rapporterer at de har lyktes i sine romantiske framstøt på nettet. (©NTB)