— Inntil det blir skikkelig fordelsbeskatning av egen bolig vil hver generasjon i Norge oppleve sin boligboble som sprekker.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sa i Bergen Næringsråd tirsdag at han har ingen tro på at vi i Norge vil få kontroll over boligprisutviklingen. Den ligger nå an til en årsvekst på ti prosent.

Ingen grense

Gjedrem regner med at boligrenten i et tyve års perspektiv vil ligge på gjennomsnittlig seks prosent. Styringsrenten vil langsom bevege seg oppover. I siste kvartal 2013 er prognosen på rundt 4,5 prosent.

— Med seks prosent boligrente har husholdningene en netto rentekostnad, etter skattefradrag, på 4,25 prosent. Når vi venter en realinntektsvekst på fem til seks prosent årlig, så vil folk tro at man bare vokser seg fra gjelden, sa Gjedrem. Han mente at det for tiden virker som om det er ingen grense for hva folk er villige til å betale for bolig.

Gjedrem, og Norges Bank, mener at før det innføres en skikkelig boligbeskatning vil det være umulig å gjøre noe med prisutviklingen på boliger.

— Glimt av forsiktighet

  • Vi vil se stadige boligbobler, det er bare et spørsmål om hvor fort man glemmer den forrige, sa Gjedrem, som var litt engstelig for at norske forbrukere føler seg svært optimistiske med hensyn til egen økonomi.

— Det virker som om de føler seg særlig beskyttet. Noe som er feil. Vi er svært utsatt om det skjer ting Asia med Kina og andre store råvareforbrukere.

Gjedrem viste til at i 2009 hadde norske husholdninger et historisk toppår i disponibel inntekt.

— I 2009 sparte forbrukere til og med penger. Det var et glimt av forsiktighet. Vi venter imidlertid at det er historie og at vi i tiden fremover igjen vil bruke mer enn det vi tjener, sa Gjedrem.

Si din mening!