-Tunnelen blir spektakulær. Jeg tror ikke folk evner å se dimensjonene av dette, sier prosjektansvarlig for Stad Skipstunnel, Ottar Nygård til Aftenposten.

En fersk film, laget av NordWest 3D viser en reise med Hurtigruten gjennom Stad Skipstunnel. Den planlagte tunnelen gjennom Stadlandet skal føre til tryggere sjøreise — ved å unngå å passere det værutsatte Stadhavet - men den vil også ha et ekstra element i seg:

— Dette blir også en turistattraksjon, i og med at det ikke finnes noe lignende andre steder i verden, forteller prosjektleder Randi Humborstad.

Tror på bygging

Nå tyder også mye på at tunnelen ikke lenger er et luftslott. De første fem millionene kom inn på statsbudsjettet for inneværende år - til en forstudie. Den ventes å være ferdig innen halvannen måned. Neste år er det avsatt ytterligere midler til prosjektet, og i Nasjonal transportplan (NTP) ligger nå tunnelen inne med en milliard kroner i 2018.

— Vi regner med å kunne presentere et gryteferdig prosjekt som politikerne kan ta endelig stilling til i 2016. Da kan byggingen begynne i 2018, forteller Humborstad.

Det er antydet at det vil ta tre-fire år å bygge tunnelen. Det vil bety at den kan stå ferdig i 2022. Et foreløpig anslag sier at prislappen blir rundt to milliarder kroner.

— Det er billigere å bygge en slik tunnel enn å bygge en veitunnel. Teknisk sett er byggingen heller ikke vanskelig, sier Ottar Nygård.

Har snudd skepsisen

Det har vært en lang vei. Skepsisen og motstanden var lenge stor til denne tunnelen. Så sent som i 2010 viste en konsekvensanalyse at skipstunnelen hadde en negativ samfunnsøkonomisk nytte. Men mange forhold var ikke med i de første analysene, og de siste analysene, blant annet fra Sintef, viser en betydelig samfunnsøkonomisk effekt.

Nøkkelen i en mulig realisering lå også i å utvide tunnelen til å kunne brukes av langt større skip enn det de opprinnelige planene la til grunn.

Det betyr at skip på størrelsen med Hurtigruten skal kunne bruke den. Effekten, ifølge analysene, vil ikke bare føre til at skipene unngår å passere Stadhavet - som har mellom 45 og 106 stormdager i året - men vil blant annet også gi økt besparelse i form av redusert ventetid, drivstoff og reisetid.

— Og beregninger viser at 84 prosent av fartøyene som passerer Stad kan benytte tunnelen, påpeker Humborstad og Nygård.

Bred politisk støtte

Disse faktorene har bidratt til at det nå er bred politisk støtte om prosjektet. Også et nærmest samlet næringsliv samt LO støtter prosjektet.

— Jeg tror det skal bli vanskelig å stoppe dette nå. Vi ser ikke for oss at politikerne vil endre prioriteringene, sier prosjektledelsen.