I fem år har Sparebanken Vest kavet i stampesjø. Men etter flere kursendringer er det nå full fart forover for byggingen av nytt finanshus.

Går det slik kommunikasjonsdirektør Siren Sundland og prosjektdirektør Per Egil Steen håper og tror, begynner maskinene å grave på tomten i Jonsvollskvartalet i februar-mars neste år.

— Hvis vi kommer i gang da, er planen at bygget skal stå klart til innflytting på sensommeren 2015, forteller Per Egil Steen.

Han er engasjert som prosjektdirektør for Sparebanken Vests nye hovedkvarter, og er daglig leder for selskapet Jonsvollskvartalet AS, som er 100 prosent eid av banken.

To hovedentreprenører

Etter en anbudsrunde ble Bolseth Glass valgt ut som totalentreprenør for alle fasadearbeidene, mens Constructa Entreprenør ble valgt som totalentreprenør for alt det bygningsmessige bortsett fra fasadene.

Hvis vi kommer i gang da, er planen at bygget skal stå klart til innflytting på sensommeren 2015. Prosjektdirektør Per Egil Steen

— Etter utvelgelsen har vi formelt gått inn i en samhandlingsfase med de to entreprenørene. Kontrakt for bygging skriver vi først når styret i Sparebanken Vest har behandlet saken og gitt klarsignal for bygging, sier Steen.

Etter planen skal styrebehandlingen skje i januar.

— Etter flere års arbeid for å få avklart reguleringsplanen, ser vi tydelig lys i tunnelen. Flere viktige krav til bygget faller på plass nå. Det er vi godt fornøyd med, sier Sundland.

Kun en underetasje

Som BTs lesere kjenner til, satte fylkesmannen seg tidlig på bakbeina og nektet å godkjenne det antallet parkeringsplasser banken ville ha i tre underetasjer. Det førte til utallige runder i ringen. Byrådet heiet på banken så godt det kunne, uten at det hjalp.

Fylkesmannen lot seg ikke slå knockout, men fikk viljen sin. For å få lov til å bygge, måtte banken ta til takke med en liten brøkdel bilplasser.

Det var planlagt tre etasjer under bakken. Nå blir det bare én.

Sparer betydelig

— Denne endringen betyr at vi sparer betydelige beløp på grunn- og fundamentarbeidene, forteller Steen.

Årsaken til det er den nære beliggenheten til sjøen, som skaper et voldsomt press på massene under bakkenivå. Å grave dypt ville krevd svært dyre spuntekonstruksjoner for å motvirke trykket.

Hvor mye de sparer på å bygge kun en underetasje i stedet for tre, vil ikke Steen ut med, heller ikke hva totalprisen for bygget blir.

— Alle detaljene er ikke på plass ennå. Jeg ønsker ikke å kommentere verken budsjett- eller prosjekttall før vi har hatt saken oppe i styret, sier han.

Var ansvarlig for Kilden

Steen har styrt store byggeprosjekter før, blant annet som prosjektsjef i Forsvarsbygg. De siste årene før han kom til Bergen i vår var han prosjektleder for Kilden, det nye teater- og konserthuset i Kristiansand.

— Med Kilden kom vi i mål kostnadsmessig innenfor rammene og leverte før tiden. Det samme må selvfølgelig være ambisjonen i Bergen også.

Både Steen og Sundland presiserer at den skisserte fremdriftsplanen er avhengig av at styret sier ja til byggestart på sitt møte i januar, og at det ikke oppstår særlige mye uforutsett underveis.

Rent kontorbygg

Nybygget som får fasade både mot Baneveien, Jonsvollsgaten og Teatergaten skal samle alle aktivitetene til Sparebanken Vest i Bergen utenom filialene. I tillegg vil det bli plass til andre finansinstitusjoner.

— Det blir et flott finanshus. Hvilke leietakere som skal inn utenom Sparebanken Vest, er ennå ikke klart, sier Steen.

- Blir det kafeer og butikker på gateplan?

— Det blir et spisested ned mot Teatergaten. Om det blir en ren kantine for de som har kontor i bygget, eller også åpent for publikum, er ikke bestemt. Ellers er det et lite areal på 150 kvadratmeter ved siden av inngangen i Teatergaten som skal leies ut til næringsformål, sier Steen.

Hva synes du om tegningene? Diskuter under:

LYS I TUNNELEN: - Etter flere års arbeid for å få avklart reguleringsplanen, ser vi tydelig lys i tunnelen, sier Siren Sundlund, kommunikasjonsdirektør i Sparebanken Vest
HELGE SUNDE (arkiv)