Som BT skrev torsdag, økte lederne i ti av de største selskapene på Oslo Børs lønnen med 12 prosent i fjor. Samtidig var den gjennomsnittlige lønnsveksten i Norge på 3,75 prosent.

Det er lukrative bonusordninger som gjør at topplederne rykker fra de ansatte i lønnsutviklingen.

Når tallene brytes ned på fastlønn og bonus er tendensen klar: fastlønnen økte med 3 prosent, bonusene økte med 73 prosent.

Solide bonushopp

En gjennomgang av lønn og godtgjørelser til 13 lokale toppledere viser en oppgang på ni prosent fra 2009 til 2010. Fastlønnen vokste med 7 prosent, og bonusene økte med 88 prosent.

At den samlede veksten likevel blir lavere enn for den nasjonale listen skyldes at bare fire av toppsjefene på hordalandslisten hadde utbetalt bonus i 2010. En av lederne med høyest lønnsvekst i vest i 2010 var Stein Klakegg i Sparebanken Vest. Hans lønn økte med 30 prosent. Etter et svakt 2008 sa han fra seg bonusen i 2009. I fjor innkasserte han en bonus på 587.000 kroner – i tillegg til en vekst i fastlønnen på 12 prosent.

Saken fortsetter under tabellen:

Utvikling toppledere lokalt
SELSKAP ADM. DIREKTØR LØNN OG GODTGJØRELSE 2010 LØNN OG GODTGJØRELSE 2009
DOF Mons Svendal Aase 5,251 mill 5,782 mill
Bergen Group Pål Engebretsen 3,641 mill 3,055 mill
Rieber & Søn Patrik Andersson 4,475 mill 3,911 mill
Austevoll Seafood Arne Møgster 2,840 mill 2,100 mill
Rocksource Trygve Pedersen 3,277 mill 2,944 mill
Sparebanken Vest Stein Klakegg 3,153 mill 2,433 mill
Eidesvik Offshore Jan Fredrik Meling 2,252 mill 2,158 mill
Norway Pelagic Gunnar Domstein 1,573 mill 1,536 mill
Wilson Øyvind Gjerde 1,684 mill 1,842 mill
Domstein Rolf Domstein 1,557 mill 1,334 mill
Voss Veksel- og Landmandsbank Jan Arveschoug 1,339 mill 1,140 mill
Green Reefers Toril Eidesvik 1,251 mill 1,185 mill
Indre Sogn Sparebank Egon Moen 832.000 kr 835.000 kr
SNITT   2,548 mill 2,327 mill

Felles interesser

Ifølge professor Rune Lines ved NHH er tanken bak bonuser å samkjøre interessene til eiere og ledere.

— En leder antas å være opptatt av aksjens totalavkastning. En typisk bonusordning er knyttet til aksjeverdi eller overskudd, noe som skal sørge for at en leder har de samme interessene som eierne, sier Lines.

Nå er det i større grad markedskreftene som regjerer, og det øker forskjellene.

Iver Bragelien, NHH

Forskjellige ordninger

— Det er forskjellige bonusordninger i alle selskaper, forteller Iver Bragelien, førsteamanuensis ved NHH. Ett av hans spesialområder er resultatbasert avlønning - altså bonuser.

— Som regel skal bonusene reflektere gode resultater. Hvis resultatene er mye bedre enn året før – noe som kanskje ikke er så usannsynlig etter finanskrisen - ligger det i sakens natur at bonusene skal øke.

Gapet øker

Samtidig som lederbonusene skal motivere topplederne, kan det virke demotiverende på de andre ansatte.

Ifølge Bragelien er det et generelt trekk i samfunnet at lønnsforskjellene blir stadig større.

Samtidig har topplederen rykket enda mer fra.

NHH-professor William Brochs-Haukedal frykter at det økende lønnsgapet mellom ledere og ansatte kan virke demotiverende.

Statoil justerer for oljepris

- En av topplederne med stor bonusøkning er statoilsjef Helge Lund. Er det Lunds fortjeneste at oljeprisen har økt?

På Vestlandet er mye av industrien basert på olje eller fisk, to bransjer som svinger i takt med råvareprisene. Dette påvirker nødvendigvis resultatene.

At bonuser er det eneste som motiverer dem til å gjøre en god jobb er veldig forskjellig fra alle andre arbeidstakere

Rune Lines

- Penger eneste motivasjon?

Rune Lines, som har motivasjonsteori som sitt fagfelt, lurer på om det virkelig er penger som er den eneste motivasjonen for toppledere.

— Jeg mener det er problematisk at det er en så overforenklet tenking rundt hva som motiverer ledere. At bonuser er det eneste som motiverer dem til å gjøre en god jobb er veldig forskjellig fra alle andre arbeidstakere, sier han.

Han mener godt arbeidsmiljø og en spennende og variert jobb er det vi snakker om når det kommer til motivasjon for vanlige ansatte, mens det for topplederne tilsynelatende bare er bonus som motiverer.

Hva mener du om lederlønnene? Diskuter under!

FETT LØNNSHOPP: Arne Møgster (35) i Austevoll Seafood har grunn til å glise. I fjor økte han lønnen med 35 prosent.
RUNE BERENTSEN
OPPSLAG: Bergens Tidendes papirutgave skrev torsdag om den elleville lønnsfesten blant topplederne.
FAKSIMILE