Med en lengde på hele 275 meter blir kontorbygget Rieber Eiendom bygger i Solheimsviken Bergens lengste.

Det var arkitektfirmaet Petter Bogen AS som vant konkurransen om å tegne bygget, og først i juni var alle de utvendige detaljene klare.

Fleksibelt

— Bygget er et utleiebygg, men er, for den delen DNB skal leie, tilpasset bankens lokaler. Men dersom DNB skulle komme til at de etter hvert trenger mindre areal, skal det være enkelt å tilpasse de ledige lokalene til en ny leietakers behov, sier Petter Bogen.

Bygget får 35.000 kvm med kontorlokaler. Bygget skal være fleksibelt og kan inneholde både kontorlandskaper og cellekontorer.

Det lange bygget er stykket opp i enkelthus, men det blir mulig å gå innvendig i bygget fra nord til sør, enten gjennom første eller andre etasje.

Allmenning

— Midt på bygget, der banken får sin hovedinngang, kommer en allmenning som knytter Damsgårdsveien til sjøsiden. Med de mange enkelthusene får vi foruten allmenningen en rekke siktlinjer på tvers av bygget.

Har du sett bygget en gang, så glemmer du det ikke. Petter Bogen

Bygget får fasade både mot Damsgårdsveien/Michael Krohns gate og sjøsiden mot Solheimsviken. Mot Damgsgårdsveien er store deler av fasaden kledd med tegl.

— Det er i hovedsak murbygg - enten med pusset fasade eller murstein - i nabobebyggelsen. Så dette bidrar til å tilpasse bygget til omgivelsene.

- Hvorfor farget teglstein?

— Vi bruker teglstein i mange ulike farger som legges i striper. Det gir de enkelte husene variasjon i uttrykket, men samtidig danner dette en helhet. Fasaden gir bygget særpreg, har du sett bygget en gang, så glemmer du det ikke, sier Bogen.

Strandpromenade

Mot sjøsiden er fasadeuttrykket mer sammensatt. I. etasje er tilbaketrukket. Dermed kan du gå tørrskodd under en søylelagt arkade langs det meste av bygget. Enkelthusene ligger heller ikke helt på linje langs sjøsiden.

— Enkelthus kan stikke inntil syv meter ut på strandpromenaden. Det gir sideveis lys til enkelthusene og oppleves nærmest som et karnapp fra innsiden. Når det står ferdig vil det bidra til å forsterke relieffvirkningen, sier Bogen.Halvparten av fasaden mot sjøsiden er i glass. Ellers brukes stål, aluminium, granitt, farget glass og kobber til å skape liv og variasjon i fasaden. Noen bygg får kobber, andre granitt og stål og atter andre granitt og farget glass.

— Tanken er at disse materialene skal skape en raster-virkning, et slags nett på fasaden. På nært hold vil dette forsterke opplevelsen av enkelthusene som noe unikt, men på avstand oppfattes dette som et samlet kompleks, sier Bogen.

Mot sjøen skal det anlegges en strandpromenade, denne blir en del av en sammenhengende promenade som en gang i fremtiden vil kunne går fra Solheimsviken til Puddefjordsbroen.

Bygget skal være innflyttingsklart i september neste år. De nordligste delene av bygget, skal leies ut til andre leietakere.

Hva synes du om bygget? Diskuter under:

STRANDPROMENADE: Det nye kontorbygget får strandpromenade mot Solheimsviken.
PETTER BOGEN ARKITEKTKONTOR AS
UNDER BYGGING: Arbeidet med DNB-bygget er kommet godt i gang. DNB flytter inn i september 2013.
RUNE SÆVIG (arkiv)