Bergensfirmaet S Line Auto, der SandvenGruppen er hovedeier, ligger i konflikt med Audi om retten til å bruke navnet S Line Auto.

De to bergenserne arbeidet som bilselgere hos Møller, men valgte å starte for seg selv for ni år siden.

— 250.000 hver

— I 2005 satt vi hjemme hos i stuen hos Gjert, delte en flaske vin og drodlet over et navn på forretningen. Internettforbindelsen var dårlig, og jeg husker vi søkte på navn vi kunne bruke. S Line var ikke registrert og vi mente at S Line Auto var et godt valg, sier Jetmundsen.

— Vi hadde 250.000 kroner hver og gikk fra to godt betalte jobber til en usikker fremtid. Det var stor risiko, minnes Brandsdal.

- Solgte 500 biler

Bilselgerne registrerte firmaet i Foretaksregisteret under navnet SLINE AUTO AS 23. mai 2005. De åpnet butikk i bortgjemte lokaler på Nyborg i Åsane. Den vokste de etter hvert ut av.

I 2010 flyttet de inn i Kanalveien på Minde. Året etter kjøpte Trond Sandven og Sandven AS seg inn firmaet. To år senere endret de navn til S Line Auto AS, samtidig som S Line Service AS ble registrert i Foretaksregisteret.

— I fjor solgte vi 500 biler i året og omsatte for rundt 140 millioner kroner, sier Jarle Jetmundsen.

I 2006 registrerte Audi S line som varemerke i Norge. Merket var registrert fem år tidligere i Tyskland. Samtidig vokste bilforretningen i Bergen, og Jetmundsen og Brandsdal solgte flere og flere biler, ikke minst fra Audi.

— Vi hadde arbeidet hos Møller og solgt Volkswagen, Audi og Skoda. Vi satset på de merkene videre, for det er gode biler vi hadde kunnskap om, forteller Brandsdal.

For tre år siden rundet de 100 millioner kroner i omsetning. Da de ble kontaktet av Audi to år senere, ble de svært overrasket.

— De sa at vi ikke kunne bruke S Line Auto, fordi dette var Audis registrerte varemerke. Det aksepterte vi ikke, ettersom Jarle og Gjert var først i Norge og kom på navnet i 2005. Audi har visst om oss i alle år og sendt fakturaer til S Line Auto, som er blitt betalt. Da reagerer vi når de så forlanger at vi skal skifte navn, ikke minst med tanke på at vi har vært finansieringspartner, sier Trond Sandven.

- Stor seier for oss

De tre bergenserne brakte saken inn for Patentstyret. De krevde at Audis registrering av både ordmerket og logoen «S line» ble opphevet. Der vant de kampen om ordet, men tapte logoslaget.

— Nå har Patentstyret fastslått at Audi ikke har rett til ordmerket «S line». Det er en stor og viktig seier for oss. Det betyr at vi kan beholde firmanavnet S Line Auto, som vi har brukt flere år på å bygge opp, sier Sandven.

- Ikke eneretten

23. mars i år slo Patentstyret fast at Audis ordmerkeregistrering skal settes til side.

— For å få retten til et varemerke, kan man registrere det eller bruke det over tid og på den måten få retten til det. Patentstyrets avgjørelse betyr folkelig sagt at Audi ikke har eneretten til å bruke S Line som varemerke for bil i Norge, sier jurist Knut Andreas Bostad i Patentstyret.

Bilselgerne i Kanalveien forteller at de ikke brydde seg om at Audi markedsførte biler med samme navn som firmaet deres hadde.

— Vi vurderte aldri å angripe dem for at de brukte vårt navn. Selvsagt ikke, sier Jarle Jetmundsen.

- Greit forhold

Han og Brandsdal står fortsatt i butikken og selger biler fra Audi. Det har de ikke tenkt å slutte med.

— Forholdet vårt til Møllergruppen er greit, til tross for denne kjedelige saken, sier de.

Per Erland førte saken for bergensfirmaet i Patentstyret. Han synes den er spesiell.

— Jeg reagerer først og fremst på at kravet kommer etter at det er gått så lang tid.

Bergensfirmaet må betale 20.000 kroner i omkostninger for saken som handlet om logobruken.

— Det lever vi greit med. Det viktigste for oss var å beholde firmanavnet vårt, sier Trond Sandven.

Er uenige

Hos Møllergruppen deler de ikke helt Sandvens oppfatning.

— Patentstyret har ikke fattet et vedtak noe vedtak som gir S Line Auto AS lov til å beholde sitt navn. Da S Line Auto leverte inn kravene om overprøving av Audi AG to varemerker, ba Harald A. Møller AS og Audi om at klagene vedrørende foretaksnavnene S Line Auto AS og S Line Service AS ble stilt i bero inntil det er fattet endelig avgjørelse i varemerkesakene, sier Marius Tegneby, informasjonssjef i Audi.

Audi vurderer anke

— Hva betyr Patentstyrets avgjørelse for Audi?

— Audi AG vant saken vedrørende det kombinerte merket. Når det gjelder Patentstyrets vedtak vedrørende ordmerket, utløper klagefristen i slutten av mai. Vi vil diskutere saken med Audi AG og våre juridiske rådgivere og ta stilling til videre fremdrift innen klagefristenes utløp, svarer Tegneby.

— Hva synes dere om Patentstyrets avgjørelse?

— Etter Harald A. Møller AS sin oppfatning er det verken faktisk eller rettslig grunnlag for å oppheve deler av Audi AGs registrering av ordmerket S line. Vi er derfor uenig i de vurderingene som ligger til grunn for Patentstyrets vedtak. Når det gjelder saken vedrørende det kombinerte merket, er Harald A. Møller AS fornøyd med Patentstyrets vedtak. Ingen av avgjørelsene er imidlertid endelige; klagefristen utløper i slutten av mai.

- Bruker store ressurser

— Hvorfor er det viktig for Audi at bilbutikken i Bergen må endre navn?

— Audi AG bruker store ressurser på å registrere varemerker globalt og Harald A. Møller AS ivaretar Audi AGs kjennetegnsrettslige interesser i Norge. Dette innebærer at vi i samråd med Audi AG tar grep for å stanse aktivitet som etter vårt syn krenker Audi AGs rettigheter. Typisk dreier sakene seg om ulovlig bruk av Audi AGs varemerker i foretaksnavn og/eller domenenavn. Dette er ikke en enkeltstående sak.

sl.JPG
PRIVAT