Regelen om ulik matvaremoms gjeld også på sjøen, konkluderer Fjord1. Etter 1. februar markerer selskapet at det er dyrare å eta ferjekjøpt mat i salongen enn å ta han med seg ut på dekk eller i bilen. Tide Sjø vurderer same praksis.

— Heilt uhøyrt. Det må no vera samme pris på samme fartøy, sa ferjepassasjer Eva Bogdanoff til NRK fjernsynet på veg over Romsdalsfjorden.

Den vidgjetne ferjesvela er no to kroner billegare å ta med seg i bilen enn å fortæra i kaféen om bord i Fjord1 sine ferjer, som óg trafikkerer sambanda Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen-Mortavika på E 39 Bergen-Stavanger.

— Det kan følast plagsamt for kioskpersonalet som får spydige kommentarar. Men systemet har vore der ei stund, vi har gjerne ikkje spurt kundane før, seier cateringsjef i Fjord1, Terje Hagen.

Ulik moms

Bakgrunnen er den ti år gamle toprisordninga med full meirverdiavgift - 25 prosent - på næringsmiddel som blir fortært på staden, og redusert sats - 14 prosent - på mat og drikke som blir kjøpt for å nytast utanom salsstaden.

— I samråd med rådgjevarar har vi konkludert med at vi må ha samme tolkingsmåte av regelverket som på land. Det blei klargjort rettsleg overfor Hurtigruten i fjor, og vi må følgja lover og reglar, seier administrerande direktør Stig Kristoffersen i Fjord1 Fylkesbaatane til bt.no.

- Jobbar med det

  • Vi arbeider med saka, og er i kontakt med styresmaktene Regelverket er tvetydig, seier divisjonssjef for catering i Tide Sjø, Kjartan Tofting.

Tide Sjø ser ingen problem med å ta full moms for middagsmåltid på ferjer der det står på menyen. Verre er det med ei salsvare som hot dog.

— Her er det rom for tolking. Vi får avventa styresmaktene, seier Tofting, som helst kunne tenkt seg låg momssats i ferjekioskane på line med kioskar på land.

Tide Sjø har sett bort deler av kioskdrifta på båtane til andre. Selskapet omset for nær hundre millionar kroner i året innan catering.

Stor butikk

For Fjord1, som sjølv står for all restaurasjon og kioskdrift på fartøya sine, er catering ein stor stor og viktig del av forretningsdrifta.

I 2009 hadde konsernet eit overskot på 38,7 millionar kroner av ein omsetnad på 220,3 millionar - berre på catering. Inntil 150 personar arbeider med dette i høgsesongen om sommaren.

— Dei økonomiske resultata frå cateringaktiviteten har gjennomgåande vore gode - til dels svært gode. Den medstraumsaktiviteten som cateringdrifta

representerer, gir ferje - og hurtigbåtdrifta eit tilleggsfundament å kvile på, skriv Fjord1 i årsmeldinga for 2009.

Låg moms på is

Ifølgje Skatteetaten er det visse kioskvarer - også på ferjer - som alltid skal ha låg momssats.

«Næringsmiddel som er å anse som en tradisjonell kioskvare anses ikke å inngå i omsetning av en serveringstjeneste. Sjokolade, pastiller, tyggegummi, frukt (ubehandlet) og emballert is, er eksempler på tradisjonelle kioskvarer. Slike varer skal alltid omsettes med redusert sats, også fra serveringssteder», heiter det i forskriftene.

Tar du maten med ut i bilen? kva tykkjer du om momsreglane? Fortel gjerne i feltet under.