Driftsresultatet til BT etter årets ni første måneder er 87,8 millioner kroner. Det tilsvarer en driftsmargin (driftsresultat som andel av omsetning) på 12 prosent. For ett år siden var driftsmarginen nær null.

— Bedringen skyldes i hovedsak kostnadsreduksjon, men også en positiv inntektsutvikling. BT tar markedsandeler i annonsemarkedet, sier Gravir.

Selv om BT i likhet med andre mediehus kan glede seg over en bedring i reklamemarkedet, er situasjonen fremdeles en helt annen enn før finanskrisen.

— Vi er langt unna 2007-nivåene. Faktisk tror jeg at vi aldri vil komme tilbake på slike nivåer igjen i papiravisen, sier Gravir.

Får drahjelp av annonsemarkedet

Også Media Norge-konsernet (se fakta) har gjort det godt så langt i år.

— Vi er fornøyd med resultatet både i tredje kvartal isolert sett, og samlet så langt i år, sier administrerende direktør Didrik Munch i Media Norge.

Inntektene stoppet på hele fire milliarder kroner, en oppgang på åtte prosent fra samme periode i fjor. Media Norge fikk et brutto driftsresultat på 771 millioner kroner - som er mer enn en dobling.

— Det vesentlige av overskuddet skyldes effektiviseringsgevinster. Men den siste tiden har vi også fått hjelp av bedring i annonsemarkedet, sier Didrik Munch.

Selv om det er fremdeles inntektene fra papiravisene som drar det økonomiske lasset, gleder Munch seg over utviklingen på nett.

— Vi har tidligere hatt betydelige underskudd på våre onlineaktiviteter. Nå nærmer vi oss «break even», og neste år kommer vi også til å tjene penger på nett, sier Munch.

Schibsted allerede forbi fjoråret

Schibsted - som eier Media Norge, som igjen eier BT - la fredag morgen også frem sine kvartalstall.

Pr. tredje kvartal har Schibsted hentet inn inntekter på 10,1 milliarder kroner, mens brutto driftsresultat er 1,6 milliarder. Dermed har Schibsted allerede et høyere driftsoverskudd enn selskapet oppnådde for hele 2009.

— Forbedringen kommer både som følge av hardt arbeid med lønnsomhetsforbedrende tiltak i hele konsernet og som følge av vekst både i våre mediehus og virksomheter innenfor online rubrikk, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal, ifølge en pressemelding.

ØKER INNTEKTENE: Bergens Tidende og Media Norge-konsernet har bedret resultatene, men er fortsatt langt unna nivåene før finanskrisen. ARKIVFOTO: Bjørn Erik Larsen