Fra neste uke kan alle som har meninger om kollektivtrafikken, få muligheten til å påvirke Skyss på en systematisk måte. Mandag starter nemlig selskapet en rekrutteringskampanje for å få deltakere til et kundepanel.

— Formålet med kundepanelet er å ha en base med kunder som vi kan spørre om ulike ting. Deltakerne skal få si hva de mener om kollektivtilbudet, billetter, salgskanaler, reisevaner med mer, og få være med på testing av markedsføringstiltak. Innspillene skal vi bruke til langsiktig utviklingsarbeid, men også ved situasjoner som krever rask handling, sier Skyss-direktør Oddmund Sylta.

Tusen deltakere

Rekruttering til kundepanelet vil skje gjennom Skyss sine egne kanaler: Plakter på busser og Bybanen, Skyss sine facebook-sider, skyss.no elektroniske skjermer på busstasjonen. kundesenteret i Starvhusgaten og på Lagunen terminal.

— I første omgang håper vi på å få opprettet et kundepanel med tusen deltakere nå i år. På lengre sikt satser vi å få med fire tusen deltakere, sier Oddmund Sylta.

I hoedsak håper Skyss å nå ut til folk i Bergens-området med invitasjonen (Bergen, Askøy, Os og Fjell).

Også de som reiser sjelden

— De som melder seg, trenger ikke nødvendigvis være hyppige brukere av kollektivtilbudene. Vi ønsker også meningene til dem som reiser sjelden, poengterer Sylta.

Deltakerne kan bli brukt til intervjuer over telefon eller pr. e-post. Skyss ønsker også å bruke kundepanelet til å rekruttere deltakere til fokusgrupper og dybdeintervjuer. Hver deltaker vil bli brukt til et bestemt antall undersøkelser i året, men alle vil ikke delta i alt.— Det er viktig at vi får rekruttert bredt, både aldersmessig og geografisk, sier Oddmund Sylta.

Bedre informasjon

— Vi håper at panelet skal gi oss en større og bredere markeds- og kundeorientering enn i dag. tilføyer Skyss-direktøren.

Skyss får også i dag foretatt telefonintervjuer, kvalitetsmålinger gjennom kundeintervjuer om bord i busser og på Bybanen og reisevaneundersøkelser over telefon.

— Med kundepanelet kan vi sikre oss representativitet, og også bedre få belyst konkrete problemstillinger, sier Sylta.