Frå 13. august vert det nye ruter for kollektivtrafikken i Bergen. Ei av endringane Skyss gjer er å auka køyretida på ein del strekningar.

— Dette gjer me på bakgrunn av tilbakemeldingar frå operatørane, og for at me skal få eit meir påliteleg tilbod, seier Ingrid Dreyer, kommunikasjonsrådgjevar i Skyss.

Samstundes deler Skyss opp enkelte lange ruter på midten, slik at forseinkingar i mindre grad skal forplanta seg. I rushtida blir og nokre ekstra avgangar sett inn på fleire ruter.

Vil ta bilen

Både ekstra avgangar og lengre køyretid kostar pengar. Dette må dekkast inn i Skyss sitt budsjett.

Av den grunn, blir andre deler av kollektivtilbodet redusert i haust. Dreyer seier dei i all hovudsak har kutta utanfor rushtid, og at det særleg er snakk om enkeltavgangar som har lågt passasjertal. Totalt er det snakk om ein reduksjon på rundt 70 av 5500 daglege avgangar.

For Åse Stensland på Bønes vil endringane gjera den kollektive kvardagen vanskelegare. Linje 15 vil frå 13. august gå kvart 20. minutt i staden for kvart kvarter, med unntak av i rushtida. Stensland tar stort sett bussen til sentrum utanom rushtid.

No byrjar eg nok å ta bilen igjen. Åse Stensland

— Det blir eg ganske skuffa over. Eg veit at både eg og andre har vore så nøgd med at bussen går såpass ofte sidan sist omlegging. No byrjar eg nok å ta bilen igjen, seier Stensland.

- Kjem ikkje utanom

Sjølv om det berre er ein avgang mindre i timen, meiner ho det utgjer ein ganske stor forskjell.

— Bussen blir fullare, den er ofte sein og det er lenge å venta 20 minutt på bussen. Det er den einaste bussen det er aktuelt å ta, seier ho.

Dreyer seier dei i Skyss har forsøkt å ramma så få som mogeleg, men at dei ikkje kjem utanom kutt.

— Skyss sine økonomiske rammer er politisk vedtekne, og me må driva innanfor dei, seier Dreyer.

Tips om saka? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

Her er lista over endringar:

Bybanen: Avgang kvart femte minutt fram til 17.30 frå Byparken på kvardagar. På laurdagar avgang kvart femte minutt mellom klokka 11.03 og 17.03 frå Nesttun og klokka 11.30 og 17.30 frå Byparken.

Linje 2, 3 og 4: Går berre kvart 20. minutt allereie klokka 19.00 i staden for klokka 20.00.

Linje 5: Vert delt i to til linje 5 og 6. Linje 6 går til Lønborglien. Linje 5 får fleire avgangar, og stoppar og startar på Loddefjord terminal.

Linje 10: Mulen får nokre færre avgangar. Færre avgangar startar og endar på Wergeland.

Linje 12: Enkelte avgangar i rushtida startar frå sentrum i staden for i Wiers Jenssens vei.

Linje 13: Mister dei siste avgangane på kveldstid.

Linje 14: Går kvart 20. minutt i staden for kvart kvarter. Tre avgangar kutta på kvelden.

Linje 15: Reduksjon til å gå kvart 20. minutt i staden for kvart kvarter. Går som før i rushtida.

Linje 18: Ny trasé. Går ikkje lenger om Bystasjonen, og vil heller ikkje køyra til Øyjorden, men om Øvre Dreggsalmenningen og Nye Sandviksvei til Formanns vei.

Linje 19: Stoppar på Festplassen, som medfører at Formanns vei får litt redusert tilbod heile dagen.

Linje 20: Går ein gong i timen i staden for kvart 30. minutt utanom rushtida. Alle avgangar stoppar på Storavatnet terminal. Kveldsavgangane blir ein halvtime seinare.

Linje 21: To fleire avgangar frå Sandsli til Nestun om morgonen, og motsett om ettermiddagen.

Linje 23: Noko nedgang i talet på avgangar. Går ikkje lenger til Birkelandskrysset terminal.

Linje 27: To nye avgangar frå Eidsvåg/Lønborg om morgonen.

Linje 28: Går ikkje lenger i helgane. Noko reduksjon på dagtid.

Linje 30 E: To færre avgangar frå Bergen om morgonen, og to færre frå Viddalen på ettermiddagen.

Linje 31: Får fleire avgangar, der bussen køyrer om Nedre Åstveit for betre handletilbod.

Linje 32 E: Mistar ein avgang om morgonen.

Linje 33: Får ein ekstra ekspressbussavgang om morgonen.

Linje 34: Får ein ekstra avgang i ettermiddagsrushet frå Åsane terminal.

Linje 35: Ein avgang er forlenga til Hordvikneset snuplass.

Linje 36: Seks fleire avgangar endar og byrjar på Åsane terminal i staden for Bergen busstasjon.

Linje 39: Tilbodet er det same som før, men intervallet er flytta.

Linje 40 E og 50 E: Fleire avgangar i rushet.

Linje 42 og 43: Kveldsintervallet er flytta.

Linje 47: To færre avgangar til og frå Oasen.

Linje 53: Ny linje: Birkelandskrysset terminal – Lagunen – Sjølinjen – Sentrum.

Linje 83: Vert forlenga til Øyjorden, der ein no får kveldsavgangar kvart 30. minutt i staden for kvar time.

Linje 90: Bytt ut med ringruta Arna terminal - Indre Arnavegen–Arnatveit–Stølsvegen–Arna terminal. Kjøres Nesttun, Stølsvegen - Arna som vanlig.

Linje 604: Ny linje: Osøyro-Haukeland sjukehus. Ein avgang om morgonen og ein om ettermiddagen.

Diskuter saka under:

SKUFFA. Når bussen berre går kvart 20. minutt blir det mindre freistande for Åse Stensland. - No kjem eg nok til å ta bilen, seier ho.
RUNE SÆVIG