Fleire år med oppsamla underskot har tvinga den Høgre-styrte kommunen til å ty til upopulære tiltak for å få økonomien på fote att. Etter 85 år er det slutt for Litlabø barneskule neste sommar, og over 80 elevar må skyssast til andre skular.

Det bestemte kommunestyret då 2012-budsjettet blei vedteke torsdag ettermiddag, med 18 mot 17 røyster. Mindretalet støtta Arbeidarpartiets budsjettframlegg, som baserte seg på lønsmoderasjon blant kommunetilsette og auka skatteanslag i staden for eigedomsskatt og skulenedlegging.

Svelgja kamel

Koalisjonspartnarane Høgre, KrF, Venstre og Demokratene måtte i tillegg til skulenedlegging svelgja den store politiske kamelen det er å innføra eigedomsskatt for første gong i Stord.

Senterpartiet braut i formannskapet ut av koalisjonen i eit forsøk på å berga Litlabø skule, men slutta seg i andre røysterunde torsdag til partnarane og sikra fleirtal for både skulenedlegging og eigedomsskatt.

Ekstraskatt

Private husvære slepp unna eigedomsskatt i denne omgang, det er verk og bruk som vil måtta betala den kommunale ekstraskatten neste år, i alt rundt fire millionar kroner.

Skulenedlegginga i det gamle gruvesamfunnet Litlabø er rekna å gi ein vinst på 2,4 millionar kroner neste år, og 7,6 millionar i 2013.

12,3 millionar kroner må Stord kommune betala ned neste år av gamle underskot for å få Fylkesmannens budsjettgodkjenning. Men i Robek-registeret — statens svarteliste over kommunar som er økonomisk ute og køyrer - står kommunen oppført med i alt 39,4 millionar kroner i minus. Derfor såg rådmann Magnus Mjør helst at det blei innført eigedomsskatt på brei front og nedlagt skule på både Litlabø og Huglo.