Omsetningen ble godt og vel halvert, fra 422 millioner kroner i første kvartal 2008, til 184 millioner i årets første kvartal.

Resultatet før skatt endte imidlertid på 129 millioner kroner, en forbedring fra i fjor på 14 millioner kroner.

Nå skal selskapet satse tungt på operasjonen i Tawke-feltet i Irak, der de nettopp har fått tillatelse fra kurdiske myndigheter til å eksportere olje via irakiske rørledninger.